SMANJENJE MUŠKIH GRUDI

 

Ginekomastija ili uvećanje muških grudi nije rijedak fenomen. Svaki treći muškarac do 40. godine i svaki drugi preko 50. godine ima manje ili više izražen problem. Nastaje kao posljedica uvećanja žlijezde i nakupljanja masnog tkiva.

 

smanjenje muških grudi

 

Preoperativna priprema

 

Hirurg mora biti upoznat sa svim zdravstvenim problemima, alergijskim reakcijama, ranijim operacijama, uzimanjem lijekova, sportskim aktivnostima i sl. Provjera općeg zdravstvenog stanja i osnovnih laboratorijskih analiza je obavezna za sve pacijente. Poželjno bi bilo da se prestane sa pušenjem, te uzimanjem lijekova i pripravaka koji utiču na koagulaciju krvi.

 

Tokom preoperativne pripreme se napravi i fotodokumentacija koja se upotpunjuje fotografijama tokom i nakon operativnog zahvata, kao i tokom previjanja.

 

Operativni zahvat

 

  • Anestezija: Operativni zahvat redukcije genekomastije se obavlja u općoj endotrahealnoj anesteziji. U slučaju manjih područja ili jednostrane ginekomastije moguće je uraditi operativni zahvat i u lokalnoj anesteziji.
  • Trajanje: Zavisno od veličine i tehnike kojom se radi redukcija, trajanje je od 90 do 150 minuta.

 

Postoperativni tok

 

Osjećaj bolova, pritisak, oticanje se javljaju u prvim danima. Kompresivni steznik se nosi 4 do 6 sedmica od operativnog zahvata. Kroz naredne dvije do tri sedmice se vraćate normalnim aktivnostima, dok je šest sedmica od operacije moguće vratiti se treningu.

 

Komplikacije

 

Redukcija grudi kod muškaraca povezana je sa opšte hirurškim rizicima kao što su krvarenje i infekcija. Pacijentima se prezentuju svi rizici kao i obavezno pridržavanje datih uputa.

 

CIJENA 2000 KM – 4000 KM