Rekonstrukcija grudi

REKONSTRUKCIJA GRUDI

 

Rak dojke danas predstavlja najzastupljeni oblik karcinoma kod žena, te je drugi najčešći uzrok smrtnosti odmah iza raka pluća. 29% svih karcinoma kod žena otpada na karcinom dojke.

 

Današnja terapija karcinoma dojke obuhvata hirurško liječenje i radioterapiju, te ukoliko je to potrebno hemoterapiju, o čemu glavnu riječ daje onkolog, kao i o tome da li je potrebno odstraniti čitavu dojku, ili samo jedan njen dio. Operacija se smatra primarnim tretmanom raka dojke.

 

Nakon odstranjenja dojke ostaje defekt. Ovaj defekt je za ženu kako estetski, tako i emocionalni nedostatak. Nošenje različitih vrsta grudnih umetaka ne predstavlja adekvatnu zamjenu za ženu.

 

Širom svijeta trend je da se nakon ostranjenja dojke vrši i rekonstrukcija dojke istom ili naknadnom operacijom. Rekonstrukciju dojke moguće je izvršiti na više načina obzirom na konstituciju pacijentice, životni stil, kao i želje koje pacijentica ima.

 

rekonstrukcija grudi

 

REKONSTRUKCIJA DOJKE IMPLANTATIMA I EKSPANDER IMPLANTATIMA

 

Ovaj oblik rekonstrukcije dojke radi se uz pomoć silikonskih implantata koji se postavljaju ispod pektoralnog mišića. U zavisnosti od indikacije operativni tretman moguće je izvršiti pomoću više vrsta implantata (obični implantati, exspander implantati, Becker implantati). Predstavlja najjednostavniji oblik što mu je prednost. Nedostaci su mogućnost estetske asimetrije dojki, tanak pokrov implantata, komplikacije u vidu stvaranja kapsule.

 

REKONSTRUKCIJA DOJKE POMOĆU MIŠIĆNOG REŽNJA (LATISSIMUS DORSI FLAP)

 

Ovaj oblik rekonstrukcije radi se vezanim mišićnim režnjem (m. latisimus dorsi) u kombinaciji ili bez trajnog silikonskog implantata. Prednosti ove operacije jesu kraće trajanje operacije u odnosu na slobodne mikrovaskularne režnjeve, adekvatan pokrov za implantat i jednostavnija simetrizacija dojki. Nedostaci su mogućnost stvaranja kapsule oko implantata, eventualna slabost ruke, radi nedostatka funkcije mišića.

 

REKONSTRUKCIJA DOJKE SLOBODNIM MIŠIĆNIM REŽNJEM DIEP

 

DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator Flap) predstavlja metodu kojom se dojka rekonstruira slobodim režnjem tkiva stomaka, a mišić gotovo u cjelosti sačuva. Ovaj oblik rekonstrukcije dojke predstavlja najzahtjevniju metodu rekonstrukcije, koja se radi uz pomoć mikrohirurških tehnika. Dojka se formira od tkiva trbušne stjenke, koji se koristi kao slobodni mišićni režanj, a uz to dobijate besplatnu operaciju zatezanja stomaka (po tipu abdominoplastike). Prednosti ove metode jesu da se za rekonstrukciju dojke koristi vlastito tkivo, te nije potrebno upotrebljavati implantate, prirodan estetski rezultat nakon operacije. Nedostaci metode jesu težina izvođenja operacije, kao i njena dužina, moguće propadanje tkiva, kao i sužen izbor pacijentica, obzirom na nedovoljnu ili prekomjernu težinu (BMI).

 

Preoperativna priprema

 

Provjera općeg zdravstvenog stanja i osnovnih laboratorijskih analiza je obavezna za sve pacijente. Poželjno bi bilo da se prestane sa pušenjem, te uzimanjem lijekova i pripravaka koji utiču na koagulaciju krvi.

Tokom preoperativne pripreme se napravi i fotodokumentacija koja se upotpunjuje fotografijama tokom i nakon operativnog zahvata, te tokom previjanja.

 

Operativni zahvat

 

  • Anestezija: Svi operativni zahvati rekonstrukcije dojki rade se u općoj endotrehealnoj anesteziji.
  • Trajanje: Zavisno od odabrane metode rekonstrukcije operativni zahvat traje od 90 do 300 minuta.

 

Postoperativni tok

 

Moguće su sve općehirurške komplikacije kao što su krvarenje, stvaranje hematoma, otok, podljevi, infekcija, kao i ishemija i nekroza tkiva ukoliko se radi o rekonstrukciji slobodnim režnjevima. Naše ljubazno osoblje će Vam pojasniti sve korake.

 

Komplikacije

 

Od komplikacija je moguće da se javi krvarenje, stvaranje hematoma, otok, podljevi, infekcija, te manje nejednakosti.

 

CIJENA 3000 KM – 7000 KM