Rekonstrukcija grudi

REKONSTRUKCIJA GRUDI

 

Rak dojke danas predstavlja najzastupljeni oblik karcinoma kod žena, te je drugi najčešći uzrok smrtnosti odmah iza raka pluća. 29% svih karcinoma kod žena otpada na karcinom dojke.

 

Današnja terapija karcinoma dojke obuhvata hirurško liječenje i radioterapiju, te ukoliko je to potrebno hemoterapiju, o čemu glavnu riječ daje onkolog, kao i o tome da li je potrebno odstraniti čitavu dojku, ili samo jedan njen dio. Operacija se smatra primarnim tretmanom raka dojke.

 

Nakon odstranjenja dojke ostaje defekt. Ovaj defekt je za ženu kako estetski, tako i emocionalni nedostatak. Nošenje različitih vrsta grudnih umetaka ne predstavlja adekvatnu zamjenu za ženu.

 

Širom svijeta trend je da se nakon ostranjenja dojke vrši i rekonstrukcija dojke istom ili naknadnom operacijom. Rekonstrukciju dojke moguće je izvršiti na više načina obzirom na konstituciju pacijentice, životni stil, kao i želje koje pacijentica ima.

 

rekonstrukcija grudi

 

REKONSTRUKCIJA DOJKE IMPLANTATIMA I EKSPANDER IMPLANTATIMA

 

Ovaj oblik rekonstrukcije dojke radi se uz pomoć silikonskih implantata koji se postavljaju ispod pektoralnog mišića. U zavisnosti od indikacije operativni tretman moguće je izvršiti pomoću više vrsta implantata (obični implantati, exspander implantati, Becker implantati). Predstavlja najjednostavniji oblik što mu je prednost. Nedostaci su mogućnost estetske asimetrije dojki, tanak pokrov implantata, komplikacije u vidu stvaranja kapsule.

 

REKONSTRUKCIJA DOJKE POMOĆU MIŠIĆNOG REŽNJA (LATISSIMUS DORSI FLAP)

 

Ovaj oblik rekonstrukcije radi se vezanim mišićnim režnjem (m. latisimus dorsi) u kombinaciji ili bez trajnog silikonskog implantata. Prednosti ove operacije jesu kraće trajanje operacije u odnosu na slobodne mikrovaskularne režnjeve, adekvatan pokrov za implantat i jednostavnija simetrizacija dojki. Nedostaci su mogućnost stvaranja kapsule oko implantata, eventualna slabost ruke, radi nedostatka funkcije mišića.

 

REKONSTRUKCIJA DOJKE SLOBODNIM MIŠIĆNIM REŽNJEM DIEP

 

DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator Flap) predstavlja metodu kojom se dojka rekonstruira slobodim režnjem tkiva stomaka, a mišić gotovo u cjelosti sačuva. Ovaj oblik rekonstrukcije dojke predstavlja najzahtjevniju metodu rekonstrukcije, koja se radi uz pomoć mikrohirurških tehnika. Dojka se formira od tkiva trbušne stjenke, koji se koristi kao slobodni mišićni režanj, a uz to dobijate besplatnu operaciju zatezanja stomaka (po tipu abdominoplastike). Prednosti ove metode jesu da se za rekonstrukciju dojke koristi vlastito tkivo, te nije potrebno upotrebljavati implantate, prirodan estetski rezultat nakon operacije. Nedostaci metode jesu težina izvođenja operacije, kao i njena dužina, moguće propadanje tkiva, kao i sužen izbor pacijentica, obzirom na nedovoljnu ili prekomjernu težinu (BMI).

 

Preoperativna priprema

 

Provjera općeg zdravstvenog stanja i osnovnih laboratorijskih analiza je obavezna za sve pacijente. Poželjno bi bilo da se prestane sa pušenjem, te uzimanjem lijekova i pripravaka koji utiču na koagulaciju krvi.

Tokom preoperativne pripreme se napravi i fotodokumentacija koja se upotpunjuje fotografijama tokom i nakon operativnog zahvata, te tokom previjanja.

 

Operativni zahvat

 

 • Anestezija: Svi operativni zahvati rekonstrukcije dojki rade se u općoj endotrehealnoj anesteziji.
 • Trajanje: Zavisno od odabrane metode rekonstrukcije operativni zahvat traje od 90 do 300 minuta.

 

Postoperativni tok

 

Moguće su sve općehirurške komplikacije kao što su krvarenje, stvaranje hematoma, otok, podljevi, infekcija, kao i ishemija i nekroza tkiva ukoliko se radi o rekonstrukciji slobodnim režnjevima. Naše ljubazno osoblje će Vam pojasniti sve korake.

 

Komplikacije

 

Od komplikacija je moguće da se javi krvarenje, stvaranje hematoma, otok, podljevi, infekcija, te manje nejednakosti.

 

CIJENA 3000 KM – 7000 KM

Dr sci med Nedžad RUSTEMPAŠIĆ
Vaskularna hirurgija

Objavio je preko 30 stručnih radova iz oblasti vaskularne hirurgije u referentnim naučnim časopisima. Kao autor/koautor napisao je 5 knjiga iz oblasti vaskularne i opće hirurgije među kojima je i knjiga o laserskom tretmanu proširenih vena koja je napisana 2016. godine. To je ujedno i prva knjiga na ovu temu u našoj regiji. Dugogodišnji je edukator velikog broja vaskularnih hirurga u čitavoj BiH a u zvanju docenta predavao je na Katedri za hirurgiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Uradio je preko 3000 operacija na krvnim sudovima, a tokom svog dvadesetdvogodišnjeg angažmana na KCUS-u obavljao je funkciju šefa Odjela za vaskularnu hirurgiju i šefa Klinike za vaskularnu hirurgiju. Kao član transplantacionog tima uspješno je obavljao transplantacije bubrega uključujući i prvu nesrodnu transplantaciju bubrega u historiji KCUS-a. Prvi je vaskularni hirurg iz BiH koji je započeo sa tretmanom proširenih vena savremenom laserskom metodom od 2011. god.

Obrazovanje

 • 2013. god. - Doktor medicinskih nauka
 • 2010. god. - Magistar medicinskih nauka
 • 2010. god. - Subspecijalista vaskularne hirurgije
 • 2006. god. - Specijalista opšte hirurgije
 • 2000. god. - Doktor medicine

Dosadašnja stručna edukacija:

 1. 2006. god. NAL Hospital, Throllatan, Švedska - usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 2. 2007. god. Brno, Bolnica Sveta Ana, Češka Republika, usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 3. 2007. god. Bolnica Zvezdara, Beograd, Srbija workshop:Konstrukcija AVF (arteriovenske fistule) za potrebe hemodijaliznog tretmana.
 4. 2009. god. Oslo, Norveška, Edukacija u sklopu Evropskog udruženja vaskularnih hirurga: Kurs kolor doplera pregleda ekstremitetnih i vratnih arterija.
 5. 2009. god. Oslo, Norveška. Edukacija u sklopu Evropskog udruženja vaskularnih hirurga: Praktično usavršavanje karotidne endarterektomije.
 6. 2010. god. KCUS, NIR, škola (kurs ) kolor doplera
 7. 2011. god. Bolnica Nal, Trollhattan, Švedska - bazični kurs za endovaskularne intervencije.
 8. 2011. god. Ljubljana, Slovenija, Odjel kardiovaskularne hirurgije, Univerzitetsko klinički centar Ljubljana, Slovenija: Usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 9. 2011. god. Maribor, Slovenija, Odjel za vaskularnu hirurgiju Univerzitetsko klinički centar Maribor: Usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 10.  2012. god. Bolnica Nal, Trollhattan, Švedska: Obrada podataka za izradu doktorske disertacije pod mentorstvom prof. dr Johana Tjarnstroma, šefa vaskularne hirurgije Regionalne bolnice NAL.
 11. 2012. god. Istanbul Turska; trening za laserski tretman proširenih vena i tretman proširenih kapilara (prof. dr Kürşat Bozkurt).
 12. 2013. god. Beograd, Srbija. Laserski tretman proširenih vena (Dr Petar Dragić).
 13. 2014. god. Maastricht, Nizozemska, Evropski venski centar za trening Evropskog udruženja vaskularnih hirurga: Savremeni endovaskularni tretman proširenih vena
 14. 2015. god. Bon, Univerzitetska Klinika, Njemačka, Savremeni endovaskularni tretman proširenih vena
 15. 2015-2016. god. Federalno ministarstvo zdravstva BiH i Ekonomski fakultet u Sarajevu: Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta (SHCE 1,2,3)
 16. 2017. god. Riga, Latvija, Internacionalni flebološki master kurs, endovenska termalna ablacija u modernom tretmanu proširenih vena
 17. 2022. god. Istanbul, Turska, International Union of Phlebology/ L'Union Internationale de Phlébologie (UIP), napredni kurs ultrasonografije
 18. 2023.god. Amsterdam, Holandija, European College of Phlebology - ECoP kurs