O nama

Centar za estetsku hirurgiju "Naša mala klinika" je nastao iz želje za pružanjem kvalitetne usluge uz pristupačne cijene. Pružamo usluge iz oblasti estetske, plastične i rekonstruktivne hirurgije na najvišem nivou, uz stručno znanje i dugogodišnje iskustvo, što osigurava odlične rezultate i zadovoljstvo naših klijenata. Ljubazno osoblje i doktori će Vas informisati o svemu što Vas interesuje i dati odgovore na sva Vaša pitanja.

Naša mala klinika je moderna poliklinika čiji su osnivači prim. mr. sc. Alija Aginčić, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, prim. dr Alemko Čvorak, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, i prim. dr Abdulah Fazlić, specijalista opće i plastične i rekonstruktivne hirurgije.

Centar je opremljen medicinskim aparatima i hirurškom opremom koja se danas koristi u svijetu, a za izvođenje estetskih zahvata primjenjujemo savremenu tehnologiju. U Našoj maloj klinici nudimo i kompletan anti-aging program koji podrazumijeva Botoks, filere i slične proizvode vodećih svjetskih firmi.

Osim usluga iz oblasti estetske, plastične i rekonstruktivne hirurgije, pružamo i usluge iz oblasti ginekologije. U okviru Naše male klinike radi ginekološko savjetovalište u kojem je angažiran iskusni ljekar, mr. sc. Sanjin Deković, specijalista ginekologije i akušerstva.

Messenger icon
Live chat sa našim timom

Specijalista opće i rekonstruktivne i plastične hirurgije.

Direktor "Naše male klinike".

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu završio 1969. godine.

Specijalizirao opću hirurgiju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, 1978. godine.

Specijalizaciju nastavio na plastičnoj hirurgiji Vojno-medicinske akademije u Beogradu, zatim narednih 6 mjeseci u Kliničkom centru Ljubljana.

Specijalistički ispit iz plastične i rekonstruktivne hirurgije položio je 1985. godine pred Komisijom Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Nakon završetka specijalizacije iz plastične i rekonstruktivne hirurgije, na Hirurškoj klinici Tuzla, otvara Odjel plastične i rekonstruktivne hirurgije.

U ratu prelazi u Sarajevo i to 1994. godine, a u jednom periodu biva i šef Klinike za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju.

Deković dr Sanjin je rođen u Sarajevu 1. februara 1967. godine.

U Sarajevu je završio osnovnu i srednju školu, te Medicinski fakultet 1993. godine.

Državni ispit položio je u septembru 1994.

Ratne godine proveo je radeći na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u periodu 1992. – 1993. godine, a kao ljekar u Armiji BiH u periodu 1993. – 1996.

Prvi istraživački rad imao je još u ratnim godinama, kada je sa tadašnjim šefom Klinike za ginekologiju i akušerstvo, akademikom prof. dr Simić Srećkom istraživao uticaj ishrane i stresa na trudnice u specifičnim uslovima opkoljenog grada Sarajeva.

Od novembra 1994. godine je zaposlen na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCUS kao sekundarac, a specijalizaciju je dobio 1.1.1996. godine.

Od oktobra 1994. pa sve do 2013. radi kao profesor na predmetu Ginekologija i akušerstvo u Srednjoj medicinskoj školi za sestre i tehničare ili ukupno devetnaest generacija maturanata.

Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva je završio u februaru 2000. godine.

Svoj akademski put je počeo kao stručni saradnik na katedri za Medicinsku biohemiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u periodu od 1997. do 2000. godine.

U zvanje višeg asistenta na katedri za Ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je biran 2002., a potom i reizabran 2005.

Završio je postdiplomski studij Medicinskog fakulteta u Sarajevu 2006. godine.

Od 1994. godine pa do danas kontinurano je imao prezentacije radova na brojnim svjetskim i domaćim kongresima, konferencijama te seminarima i to: 69 naučnih radova, od kojih je veliki broj objavljen i u referentnim časopisima.

Učestvovao je 2006. – 2007. i u izradi prve vodilje zasnovane na dokazima i dobroj praksi: “Savjetovanje i procedure namjernog ranog prekida trudnoće”.

Već deset godina je angažiran u oblasti Medicinskog prava u sklopu aktivnosti Svjetske asocijacije medicinskog prava.

Kontinuirano aktivno učešće u radu Svjetske asocijacije medicinskog prava, te na kongresima i konferencijama u organizaciji iste, dobilo je potvrdu u augustu 2006. godine kada je na 16. Svjetskom kongresu medicinskog prava u Tuluzu (Francuska) izabran za člana Upravnog odbora Asocijacije.

To je prvi put u 40 godina postojanja ove Asocijacije da neko iz Bosne i Hercegovine postane član upravnog odbora.

2008. godine je učestvovao u radu prvog simpozija Medicinskog prava u BiH, gdje je prezentirao i rad te ciljeve World Association of Medical Law.

U augustu 2010. godine na 18om Svjetskom kongresu medicinskog prava u Zagrebu reizabran je za člana Upravnog odbora Svjetske asocijacije medicinskog prava u naredne četiri godine.

Kao priznanje za aktivnosti iz oblasti medicinskog prava došao je i njegov izbor za člana Etičke komisije Ljekarske komore Kantona Sarajevo u januaru 2010.

U aprilu 2011. odbranio je, na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu, magistarski rad pod naslovom: “Znanja, stavovi i ponašanje mladih različitog profila srednjih škola o seksualnom i reproduktivnom zdravlju”.

Dr Sanjin Deković danas pored poslova koje obavlja na GAK Sarajevo, radi i na osnivanju Bosanskohercegovačkog udruženja medicinskog prava.

Osnovnu i Srednju školu završio u Sarajevu

1992 - Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu

1995 - Započeo specijalizaciju iz oblasti rekonstruktivne i plastične hirurgije

2001 - Specijalizirao Plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Sarajevu

2007 - Workshop Artroplastika malih zglobova šake – Niš

2008 – LPG - Endermologie - praktični i teoretski kurs

2010 - Dobio zvanje Primarijus

UČEŠĆE NA STRUČNIM SASTANCIMA:

 • Simpozij opekotinske povrede Sarajevo 1998
 • Dani plastične hirurgije Sarajevo 2001
 • Kongres plastičnih i rekonstruktivnih hirurga Sarajevo 2003
 • Simpozij Melanom nove spoznaje i utvrđivanje protokola liječenja Zagreb 2003
 • Simpozij Transplantaciona hirurgija sadašnjost i budućnost Sarajevo 2005
 • Hrvatski kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske hirurgije Opatija - Rijeka 2006
 • Kongres dermatovenerologa Bosne i Hercegovine Sarajevo 2007
 • Kongres plastičnih i rekonstruktivnih hirurga Sarajevo 2011

RADNO MJESTO – FUNKCIJA:

 • Šef opekotinskog odjela
 • Klinika za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju
 • Klinički centar Univerziteta Sarajevo

ČLANSTVO:

 • Član Udruženja Plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga BiH

JEZICI:

 • Engleski

UČEŠĆE U RADOVIMA:

 • " Tretman infekcija šake "

Autori : Čvorak A.,Fazlagić E., Aginčić A., Karabeg R.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Primarne i sekundarne rekonstrukcije nerava gornjeg ekstremiteta "

Autori: R. Karabeg, E. Fazlagić, A. Karabeg, S. Lačević, A. Čvorak

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Tretman perifernih nerva gornjeg ekstremiteta "

Autori: E. Fazlagić, R.Karabeg, A. Aginčić, A. Čvorak

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Kompresivni sindrom n. Medianusa na nivou ručnog zgloba "

Autori: A. Karabeg, R. Karabeg, S. Salihagić, S. Lačević, A. Čvorak

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Dvostepena rekonstrukcija fleksornih tetiva uz korištenje klizajućegsilikonskog implantata prije transpozicije tetive

Autori: R. Karabeg, A. Karabeg, S. Lačević, S. Salihagić, A.Čvorak

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Tretman postopekotinskih ožiljaka "

Autori : Čvorak A., Aginčić A., Fazlagić E., Karabeg R.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Rekonstrukcija defekata mekih tkiva donjeg ekstremiteta mikrovaskularnim režnjem "

Autori: E. Fazlagić, H. Hujić, A. Aginčić, A. Čvorak, S. Lačević

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Tendomiogeni transfer m tibialis posterior kod lezija n.peroneusa "

Autori: A. Fazlić, E. Fazlagić, S. Salihagić, A. Čvorak

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Abdominoplastika ili liposukcija abdomena kod mlađih osoba "

Autori: S. Lačević, A. Fazlić, A. Čvorak

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Metode redukcije dojke rađene na našoj klinici "

Autori : Dr Aginčić A., prof. dr Hujić H., dr Čvorak A.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Hirurške metode augmentacije usana "

Autori : Dr Aginčić A., dr Lačević S., dr Čvorak A.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

Gore navedeni radovi prezentirani, knjiga sažetaka nije štampana iz finasijskih razloga.

 • " Izbor hirurških metoda za rekonstrukciju defekata podkoljenice različite etiologije "

Autor: dr Čvorak

KONGRES sa međunarodnim sudjelovanjem, Sarajevo: Udruženje plastično-rekonstruktivnih maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini; 2003:

 • " Rana tangencijalna ekscizija u tretmanu dubokih opekotina šake "

Autori: Mujadžić M., Čvorak A., Mujadžić E.

SIMPOZIJ OPEKOTINSKE POVREDE Sažetak radova; Sarajevo: Klinički centar Univerziteta Sarajevo; 1998:9:

 • " Tretman elektrokucija izazvanih strujom visokog napona na Klinici za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju u Sarajevu u periodu 1998 - godine "

Autori: Aginčić A., Čvorak A., Lačević S., Karabeg R.

KONGRES sa međunarodnim sudjelovanjem, 1. Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini; 2003: 272.

 • " Upotreba dezinfekcionih sredstava na hirurškim odjeljenjima "

Autori: Đulić E., Krnić K., Čvorak A., Mirković G.

ACTA MED SAL.2005; 34 (SUPL.1): 87

 • " Notes: Prvi kongres o kontroli bolničkih infekcija Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Tuzla BiH 18-21 maj 2005. "
 • " Cutaneous Rosai Dorfman Disease without Limphadenopathy: a Case Report. "

Autori: Bilalović N., Ćimić A., Lazović E., Čvorak A.

KONGRES DERMATOVENEROLOGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem,

 1. Knjiga sažetaka 1 st BH INTERNATIONAL DERMATO-VENEROLOGY CONFERENCE; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje dermatovenerologa Bosne i Hercegovine; 2007 : 84 ( P 34).

Cutaneous Rosai Dorfman Disease - surgical approach

Autori:Čvorak A., Jakirlić M., Dujso V.

KONGRES DERMATOVENEROLOGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem,

 1. Knjiga sažetaka 1st BH INTERNATIONAL DERMATO-VENEROLOGY CONFERENCE; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje dermatovenerologa Bosne I Hercegovine; 2007 : 85 ( P 35).

Vodič za opekotine

Autori: Aginčić A., Čvorak A., Fazlić A.

Sarajevo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo; 2007. 35 str. Ilustr (Dijagnostičko-terapeutski vodič).

Vodič za tretman malignog melanoma i pigmentnih promjena kože

Autori: Fazlić A., Čvorak A., Baraković E., Lačević S.

Sarajevo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo; 2008.

Rođen u Sarajevu 18.07.1962. godine.

Osnovnu i srednju školu završio u Sarajevu

1989: Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu

1993: Započeo specijalizaciju iz oblasti Rekonstruktivne i plastične hirurgije

1995: Pohađao i uspješno diplomirao jednogodišnji interuniverzitetski studij iz oblasti tretmana opekotina u Parizu, Francuska, Interuniverzitetska Diploma iz tretmana opekotina

1996: Pohađao i uspješno diplomirao dvogodišnji studij iz oblasti mikrohirurgije pri školi Fera a Mulain u Parizu, Francuska, Univerzitetska Diploma iz oblasti Mikrohirurških tehnika

1998: Specijalizirao Plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Sarajevu

2008: Magistrirao

2011: Promovisan u zvanje Primarijusa

2017: Doktorirao - Promovisan u Prim. Dr. Sc.

OBAVEZNA PRAKSA

Do 17.08.1989. obavljao obavezni staž na slijedećim Klinikama: Interna medicina, Otorinolaringologija, Ginekologija, Oftalmologija

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Od 01.09.1989. do 13.10.1993. zaposlen kao hirurg sekundarac na Klinici za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju u bolnici Koševo. Prije agresije na našu državu sticao iskustvo od tretmana jednostavnih obrada rana iz oblasti rekonstruktivne i plastične hirurgije i traumatologije do aktivnog učešća kao asistent pri najkompliciranijim operativnim zahvatima kao što su transferi tkiva, slobodni mikrovaskularni režnjevi, revaskularizacije ekstremiteta kao i replantacije dijelova ekstremiteta. Također sticao iskustvo kao asistent pri operacijama estetskog karaktera i operativnom tretmanu opekotinskih povreda. Od 06.04.1992. do 13.10.1993. sticao je iskustvo u ratnoj hirurgiji radeći na Klinici za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju. Od 22.11.1993. do 22.01.1994. boravio je kao gost i povremeni asistent na Općoj hirurgiji, odjela Onkološke i rekonstruktivne hirurgije dojke na Institutu Curie u Parizu koji spada u red najreferentnijih onkološko-rekonstruktivnih institucija za oboljenja dojke u svijetu. Od 01.02.1993. dobitnik stipendije Ministarstva vanjskih poslova Republike Francuske te mjesto za nastavak usavršavanja na čuvenoj ROTHSCHILD Klinici za Rekonstruktivnu, plastičnu i estetsku hirurgiju u Parizu, na kojoj je boravio tri i po godine neprekidno, a pod nadzorom šefa Klinike, profesora Morisa Mimuna. U aprilu 1997. se vraća na Kliniku za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju u Sarajevu. Odslušao je četiri stepena postdiplomske nastave - Klinički smjer. Ima iskustvo u plastičnoj i rekonstruktivnoj hirurgiji već 18 godina. Gostovao na Klinici za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju u Insbruku (Austrija), te na dvije klinike u Bordou (Francuska).

ČLANSTVO

Član Evropske škole Onkologije sa participacijom seminara u Sarajevu i Dizeldorfu.

Član Udruženja plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga BiH,

Član Svjetskog udruženja plastično-rekonstruktivnih i estetskih hirurga ISAPS,

Član Udruženja plastično-rekonstruktivnih hirurga Hrvatske i

Član Udruženja plastično-rekonstruktivnih hirurga Srbije

JEZICI

engleski i francuski

UČEŠĆE U RADOVIMA

 • " Temeljna razmatranja i hirurška terapija opekotinskih povreda "

Autori: Fazlić A., Aginčić A., Berberović Z., Mešić H.

SIMPOZIJ OPEKOTINA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 1998.

 • " Kineziterapija u spriječavanju nastanka postopekotinskih kontraktura u periodu 1992 - 1995 na Klinici za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju u Sarajevu "

Autori: Mešić H., Aginčić A., Mujadžić M.

SIMPOZIJ OPEKOTINA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 1998.

 • " Rekonstrukcija defekata mekih tkiva donjeg ekstremiteta mikrovaskularnim režnjem "

Autori: Fazlagić E., Hujić H., Aginčić A., Čvorak A., Lačević S.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Hirurške rekonstrukcije nakon penoskrotalne nekroze "

Autori: Dr Aginčić A., dr Prcić A., prim dr Junuzović

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Metode redukcije dojke rađene na našoj klinici "

Autori: Dr Aginčić A., prof. dr Hujić H., dr Čvorak A.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Hirurške metode augmentacije usana "

Autori: Dr Aginčić A., dr Lačević S., dr Čvorak A.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Rekonstrukcija mehkotkivnih defekata stopala "

Autori: Fazlić A., Salihagić S., Lačević S., Aginčić A.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Miofascialni transferi temporalnog mišića u rekonstrukciji paralize n. Facijalisa "

Autori: Hujić H., Aginčić A., Lačević S.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Tretman postopekotinskih ožiljaka "

Autori: Čvorak A., Aginčić A., Fazlagić E., Karabeg R.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Tretman perifernih nerava gornjeg ekstremiteta na Pl. hir. KCUS za period 1996 – 2000 "

Autori: Fazlagić E., Karabeg R., Aginčić A., Fazlić A., Čvorak A.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Tretman infekcija šake "

Autori: Čvorak A., Fazlagić E., Aginčić A., Karabeg R.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Telemedicina u urgentnoj medicini "

Autori: Dr Aginčić A., doc. dr Hadžiahmetović Z., prof. dr Mašić I.

 • " O ozljeđivanjima električnim udarima "

Dr Rasim Gačanović, dipl.ing.el. dr Alija Aginčić, spec. med. Dr .Rusmir Mahmutćehajić, dipl.ing.el. dr.Salih Sadović, dipl.ing.el.BOSANSKOHERCEGOVAČKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTRIČNE SISTEME -  BH K CIGRESARAJEVO, SAVJETOVANJE BOSANSKOHERCEGOVAČKOG KOMITETA NEUM, 28.09. - 02.10.2003.

" Mikrohirurgija na klinici za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju u Sarajevu "

(10-godišnje iskustvo: 1993-2003.)

Karabeg R., Lačević S., Aginčić A.

PRVI KONGRES PLASTIČNO-REKONSTRUKTIVNIH I MAKSILOFACIJALNIH HIRURGA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM SARAJEVO Septembar 2003.

 • " Smrzotine "

Fazlić A., Aginčić A., Salihagić S.

PRVI KONGRES PLASTIČNO-REKONSTRUKTIVNIH I MAKSILOFACIJALNIH HIRURGA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM SARAJEVO Septembar 2003.

 • " Tretman elektrokucija izazvanih strujom visokog napona na klinici za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju u Sarajevu u periodu 1998-2003. "

PRVI KONGRES PLASTIČNO-REKONSTRUKTIVNIH I MAKSILOFACIJALNIH HIRURGA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM SARAJEVO Septembar 2003.

 • " Microsurgical reconstruction of the soft tissue defects in the lower leg and foot-review of 60 cases "

Haris Mešić, Alija Aginčić , Elvedin Fazlagić, Vanja Busić

Department of Plastic surgery, Ulleval University Hospital, Oslo, Norway

Department of Reconstructive and Plastic Surgery, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Plastikkirurgisk avdeling, Sykehuset Telemark, Skien, Norway

EUROMICRO 2004 Barcelona SPAIN

 • " Free Nerve Transplants in the Reconstruction of Peripheral Nerves of the Upper and Lower Extremities "

Alija Aginčić, Sanela Salihagić

Department of Reconstructive and Plastic Surgery, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

BAPRAS; V kongres Balkanske asocijacije plastičnih i rekonstruktivnih estetskih hirurga

22-26. maj 2007. godine Kusadasy, Izmir, TURKEY

Rođen je 1973. godine u Sarajevu gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Objavio je preko 30 stručnih radova iz oblasti vaskularne hirurgije u referentnim časopisima. Autor je knjige " Hirurški tretman rupturirane infrarenalne aneurizme abdominalne aorte ".

Obavio je preko 1200 intervencija na krvnim sudovima, između ostalog učestvovao je i u timu hirurga za transplantaciju bubrega.

Duži niz godina samostalno obavlja operacije iz vaskularne hirurgije i edukator je specijalizantima vaskularne hirugije na Klinici za vaskularnu hirurgiju u Sarajevu.

Prvi je vaskularni hirurg iz BIH koji je započeo i uspješno tretira proširene vene savremenim laserskim tretmanom od 2012.g.

Obrazovanje

 • 2000 g. - Doktor medicine
 • 2006 g. - Specijalista opšte hirurgije
 • 2010 g. - Subspecijalista vaskularne hirurgije
 • 2010 g. - Magistar medicinskih nauka
 • 2013 g. - Doktor medicinskih nauka

Zaposlenja

2001-2002. g. Farmaceutska firma Berlin Chemie - Area manager

Od 2002. g. zaposlen na Klinici za vaskularnu hirurgiju, a od 2008. g. šef je jedinice intenzivne i poluintenzivne njege na Klinici za Vaskularnu hirurgiju, KCUS.

2010 g. izabran je za asistenta Medicinskom fakultetu u Sarajevu (Hirurgija, predmet Vaskularna hirurgija) a 2013. g. promovisan je u zvanje višeg asistenta.

Internacionalne posjete i edukacija

2006 g. NAL Hospital, Throllatan, Švedska - usavršavanje tehnike iz oblasti klasične vaskularne hirurgije

2007 g. Brno, Bolnica Sveta Ana, Češka Republika, usavršavanje tehnike iz oblasti klasične vaskularne hirurgije

2007 g. Bolnica Zvezdara, Beograd, Srbija workshop-konstrukcija arteriovenske fistule za hemodijalizu

2008 g. Kongres Evropskog uduženja vaskularnih hirurga, Nica, Francuska

2009 g. Oslo, Norveška, kurs kolor doplera pregleda ekstremitetnih i vratnih arterija

2009 g. Oslo, Norveška praktično usavršavanje karotidne endarterektomije

2010 g. KCUS, NIR, škola (kurs ) kolor dopplera

2011 g. Bolnica Nal, Trollhattan, Švedska - bazični kurs za endovaskularne intervencije

2011 g. Odjel kardiovaskularne hirurgije, Univerzitetsko klinički centar Ljubljana, odjel za vaskularnu hirurgiju Univerzitetsko klinički centar Maribor, Slovenija

2012 g. Bolnica Nal, Trollhattan, Švedska - obrada podataka za izradu doktorske disertacije pod ko mentorstvom prof. dr Johana Tjarnstroma, šefa vaskularne hirurgije Regionalne bolnice NAL

2012 g. Istanbul Turska; trening za laserski tretman proširenih vena i tretman proširenih kapilara (prof. dr Kürşat Bozkurt)

2013 g. Laserski tretman proširenih vena, Beograd, Srbija

2014 g. Maastricht, Holandija- Evropski venski centar za trening Evropskog udruženja vaskularnih Hirurga (savremeni tretman proširenih vena)

2015 g. Bon, Univerzitetska Klinika, Njemačka, Savremen tretman venske varikozne bolesti

2015. Specijalizacija iz rekonstruktivne i plastične hirurgije.

2005. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

1998. Srednja medicinska škola, Sarajevo

1994. Osnovna škola, Sarajevo

DODATNA EDUKACIJA

Staž na Plastičnoj hirurgiji u Angers-u, Francuska

Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Sarajevu

Kurs iz mikrovaskularne rekonstruktivne hirurgije, VMA –  Beograd

Rekonstrukcija dojke, Ljubljana
Workshop " Nova napredna minimalno invazivna hirurgija "

Rekonstruktivna hirurgija dojke mikrohirurškom tehnikom, Ljubljana

Workshop " TOSYAL PURESENSE Redensity [II] Eyes "

Rekonstruktivna hirurgija dojke mikrohirurškom tehnikom, Ljubljana

Estetska hirurgija dojke, Zagreb

Magistar medicinskih nauka

RADNO ISKUSTVO

2006. Klinika za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju, KCUS. Ljekar sekundarac, specijalizant, specijalista.

2008. - 2009. Udruženje za rehabilitaciju žrtava torture - Centar za žrtve torture, Sarajevo.

VJEŠTINE

2006. Klinika za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju, KCUS. Ljekar sekundarac, specijalizant, specijalista.

2008. – 2009 Udruženje za rehabilitaciju žrtava torture - Centar za žrtve torture, Sarajevo.

Engleski jezik: aktivno u govoru i pismu

Francuski jezik: pasivno u govoru i pismu

Diplomirao je 1972. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. 1980. godine je specijalizirao Opću hirurgiju.

Od specijalizacije do kraja karijere radio je na Klinici za traumatologiju koja je kasnije ujedinjena sa Klinikom za ortopediju. (Klinika za ortopediju i traumatologiju).

U periodu od 1993. do 2002. je bio šef traumatološke klinike, a nakon ujedinjenja dvije klinike, šef Odjeljenja na Klinici za ortopediju i traumatologiju.

Usavršava se 1985. godine u zapadnom Berlinu u trajanju od jedne godine.

Nakon tog perioda, zajedno sa kolegama sa traumatološke klinike iz Zagreba uvodi savremene metode op. zbrinjavanja kičme.

Specijalista anesteziologije i reanimatologije

Rođena 1962. u Sarajevu, završila srednju medicinsku školu u Sarajevu.

Prvih 10 godina radila u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Po odlasku u SAD stiče radno iskustvo u hirurgiji radeći kao instrumentarka.

U operacionoj sali usavršava se u oblasti ortopedije, ginekologije, plastične i rekonstruktivne i hirurgije te iz oblasti opće hirurgije.

Bolnice u kojim je radila:

Huntington Hospital L.A. 1995-1997.

Chowan Hospital N.C. 1997.–1999.

Wakemed Raleigh N.C. 1999.-2007.

Tečno govori engleski jezik.

2006. – Završila Srednju školu za medicinske sestre-tehničare

2012. – Diplomirala na Fakultetu Zdravstvenih studija (studij sestrinstva-opšti smijer)

2014. – Završila master studije zdravstvenih nauka

Volonterski je radila na Kliničkom centru u Sarajevu u trajanju od 6 mjeseci.

Rođena 1981. u Visokom.

Završila srednju medicinsku školu u Sarajevu 2000.

Ima zavidno radno iskustvo iz hirurške oblasti.

Radi kao sestra instrumentarka, a aktivno je sudjelovala pri svim operativnim zahvatima naročito onim iz oblasti estetske hirurgije.

Rođena 1983. u Sarajevu.

Završila srednju medicinsku školu u Sarajevu 2002. godine.

Posjeduje radno iskustvo sticano u privatnoj praksi, a naročito se ističe kao sestra instrumentarka pri svim operativnim zahvatima.

2011. godine je završila Srednju medicinsku školu

Šest mjeseci je volontirala u sljedećim klinikama:

KCUS, Opšta bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš",

Zavod za hitnu medicinsku pomoć, te JU Dom zdravlja KS.

Svoje znanje nadograđuje i u Zagrebu pohađanjem Reviderm akademije (oblast medicinske kozmetike i tretmana), također pohađa i IT akademiju.