O nama

Centar za estetsku hirurgiju Naša mala klinika osnovana je 2011. godine u Sarajevu. Osnivači klinike su Prim. dr. sci. Aginčić Alija i Prim. dr. Čvorak Alemko.

U vrijeme osnivanja Klinike osmijeh gledaocima šire regije donosila je humoristička serija sa nazivom Naša mala klinika. Vedrina i osmjeh bili su inspracija da naša ustanova/klinika dobije ime po uzoru na izuzetno popularnu seriju. Enis Bešlagić, jedan od glavnih glumaca u tadašnjoj seriji i prijatelj naše Klinike jednom prilikom je rekao: Naša mala klinika do sada vas je samo nasmijavala, a od sada će i da vas uljepšava!

Centar za estetsku hirurgiju Naša mala klinika primarno se bavi esteskom i plastično-rekonstruktivnom hirurgijom. Klinika je smještena u savremeno opremljenom prostoru u samom centru Sarajeva (Bosna i Hercegovina) na Skenderiji u ulici Adila Grebe bb.

Za klijente koji koji žele ljepši izgled bez hirurških zahvata, Klinika nudi široku paletu Anti-Aging tretmana u saradnji sa renomiranim brendovima. U saradnji sa Reviderm kozmetikom nudimo PRP tretmane i Microneedling uz najnoviji Dermapen 4 uređaj. Botox, te filere Belotero i Juvederm nudimo našim pacijentima uz vrhunske krajnje rezultate, a pacijentima zainteresovanim za lasersku epilaciju je na raspolaganju prvoklasni Alma Soprano Ice laser.

Naša mala klinika nastoji kontinuirano ulagati u stručno znanje svojih uposlenika i biti u trendu sa svjetskim novitetima u oblasti estetske, kao i plastično-rekonstruktivne hirurgije. Uz svakodnevne prakse, kao i česta inozemna učešća i edukacije, te praktične radionice usavršavamo naše stručno znanje, stičemo iskustvo i pružamo najbolju moguću uslugu našim pacijentima.

Da bismo uspješno pružili najbolju moguću uslugu i njegu našim pacijentima, kao i vrhunske rezultate, kontinuirano organizujemo posjete najboljih stručnjaka iz oblasti estetske i plastično-rekonstruktivne hirurgije, kao i plastičnih hirurga koji su svoje karijere stekli na najprestižnijim klinikama u svijetu. Imena doktora kao sto su Prof. dr. Miomir Ninković, Prof. dr. Nebojša Rajačić dolaskom u naš Centar za estetsku hirurgiju Naša mala klinika doprinjeli su razmjeni evropskih i svjetskih iskustava i na taj način našim pacijentima ponudili savjete i hirurške zahvate koji se primjenjuju u najboljim klinikama širom svijeta.

Biti u korak sa razvojem tehnologije još je jedan od imperativa Centra za estetsku hirugiju Naša mala klinika.

Osim najmodernije opreme koja nam pomaže u hirurškim salama i koja garantuje maksimalnu sigurnost pacijentima, Klinika je opremljena i najsavremenijim uređajem za 3D fotosimulaciju pod nazivom Vectra XT 3D. Ovaj uređaj je trenutno jedinstven u Bosni i Hercegovini jer educira pacijente i omogućava im da utiču na operativni proces i unaprijed vide ishod estetskog zahvata na nosu, grudima i stomaku.

Naša misija je biti najbolja i najatraktivnija Klinika iz oblasti estetske, plastične i rekonstruktivne hirurgije na tržištu koja pruža vrhunski kvalitet svojim pacijentima.

U skladu sa našom misijom, naša vizija je maksimizirati iskustva koja naši klijenti imaju i postati preferirani izbor pacijenata u Bosni i Hercegovini, regiji i šire.
Messenger icon
Live chat sa našim timom

Osnovnu i Srednju školu završio u Sarajevu

1992 - Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu

1995 - Započeo specijalizaciju iz oblasti rekonstruktivne i plastične hirurgije

2001 - Specijalizirao Plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Sarajevu

2007 - Workshop Artroplastika malih zglobova šake – Niš

2008 – LPG - Endermologie - praktični i teoretski kurs

2010 - Dobio zvanje Primarijus

UČEŠĆE NA STRUČNIM SASTANCIMA:

 • Simpozij opekotinske povrede Sarajevo 1998
 • Dani plastične hirurgije Sarajevo 2001
 • Kongres plastičnih i rekonstruktivnih hirurga Sarajevo 2003
 • Simpozij Melanom nove spoznaje i utvrđivanje protokola liječenja Zagreb 2003
 • Simpozij Transplantaciona hirurgija sadašnjost i budućnost Sarajevo 2005
 • Hrvatski kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske hirurgije Opatija - Rijeka 2006
 • Kongres dermatovenerologa Bosne i Hercegovine Sarajevo 2007
 • Kongres plastičnih i rekonstruktivnih hirurga Sarajevo 2011

RADNO MJESTO – FUNKCIJA:

 • Šef opekotinskog odjela
 • Klinika za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju
 • Klinički centar Univerziteta Sarajevo

ČLANSTVO:

 • Član Udruženja Plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga BiH

JEZICI:

 • Engleski

UČEŠĆE U RADOVIMA:

 • " Tretman infekcija šake "

Autori : Čvorak A.,Fazlagić E., Aginčić A., Karabeg R.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Primarne i sekundarne rekonstrukcije nerava gornjeg ekstremiteta "

Autori: R. Karabeg, E. Fazlagić, A. Karabeg, S. Lačević, A. Čvorak

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Tretman perifernih nerva gornjeg ekstremiteta "

Autori: E. Fazlagić, R.Karabeg, A. Aginčić, A. Čvorak

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Kompresivni sindrom n. Medianusa na nivou ručnog zgloba "

Autori: A. Karabeg, R. Karabeg, S. Salihagić, S. Lačević, A. Čvorak

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Dvostepena rekonstrukcija fleksornih tetiva uz korištenje klizajućegsilikonskog implantata prije transpozicije tetive

Autori: R. Karabeg, A. Karabeg, S. Lačević, S. Salihagić, A.Čvorak

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Tretman postopekotinskih ožiljaka "

Autori : Čvorak A., Aginčić A., Fazlagić E., Karabeg R.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Rekonstrukcija defekata mekih tkiva donjeg ekstremiteta mikrovaskularnim režnjem "

Autori: E. Fazlagić, H. Hujić, A. Aginčić, A. Čvorak, S. Lačević

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Tendomiogeni transfer m tibialis posterior kod lezija n.peroneusa "

Autori: A. Fazlić, E. Fazlagić, S. Salihagić, A. Čvorak

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Abdominoplastika ili liposukcija abdomena kod mlađih osoba "

Autori: S. Lačević, A. Fazlić, A. Čvorak

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Metode redukcije dojke rađene na našoj klinici "

Autori : Dr Aginčić A., prof. dr Hujić H., dr Čvorak A.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Hirurške metode augmentacije usana "

Autori : Dr Aginčić A., dr Lačević S., dr Čvorak A.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

Gore navedeni radovi prezentirani, knjiga sažetaka nije štampana iz finasijskih razloga.

 • " Izbor hirurških metoda za rekonstrukciju defekata podkoljenice različite etiologije "

Autor: dr Čvorak

KONGRES sa međunarodnim sudjelovanjem, Sarajevo: Udruženje plastično-rekonstruktivnih maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini; 2003:

 • " Rana tangencijalna ekscizija u tretmanu dubokih opekotina šake "

Autori: Mujadžić M., Čvorak A., Mujadžić E.

SIMPOZIJ OPEKOTINSKE POVREDE Sažetak radova; Sarajevo: Klinički centar Univerziteta Sarajevo; 1998:9:

 • " Tretman elektrokucija izazvanih strujom visokog napona na Klinici za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju u Sarajevu u periodu 1998 - godine "

Autori: Aginčić A., Čvorak A., Lačević S., Karabeg R.

KONGRES sa međunarodnim sudjelovanjem, 1. Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini; 2003: 272.

 • " Upotreba dezinfekcionih sredstava na hirurškim odjeljenjima "

Autori: Đulić E., Krnić K., Čvorak A., Mirković G.

ACTA MED SAL.2005; 34 (SUPL.1): 87

 • " Notes: Prvi kongres o kontroli bolničkih infekcija Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Tuzla BiH 18-21 maj 2005. "
 • " Cutaneous Rosai Dorfman Disease without Limphadenopathy: a Case Report. "

Autori: Bilalović N., Ćimić A., Lazović E., Čvorak A.

KONGRES DERMATOVENEROLOGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem,

 1. Knjiga sažetaka 1 st BH INTERNATIONAL DERMATO-VENEROLOGY CONFERENCE; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje dermatovenerologa Bosne i Hercegovine; 2007 : 84 ( P 34).

Cutaneous Rosai Dorfman Disease - surgical approach

Autori:Čvorak A., Jakirlić M., Dujso V.

KONGRES DERMATOVENEROLOGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem,

 1. Knjiga sažetaka 1st BH INTERNATIONAL DERMATO-VENEROLOGY CONFERENCE; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje dermatovenerologa Bosne I Hercegovine; 2007 : 85 ( P 35).

Vodič za opekotine

Autori: Aginčić A., Čvorak A., Fazlić A.

Sarajevo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo; 2007. 35 str. Ilustr (Dijagnostičko-terapeutski vodič).

Vodič za tretman malignog melanoma i pigmentnih promjena kože

Autori: Fazlić A., Čvorak A., Baraković E., Lačević S.

Sarajevo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo; 2008.

Rođen u Sarajevu 18.07.1962. godine.

Osnovnu i srednju školu završio u Sarajevu

1989: Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu

1993: Započeo specijalizaciju iz oblasti Rekonstruktivne i plastične hirurgije

1995: Pohađao i uspješno diplomirao jednogodišnji interuniverzitetski studij iz oblasti tretmana opekotina u Parizu, Francuska, Interuniverzitetska Diploma iz tretmana opekotina

1996: Pohađao i uspješno diplomirao dvogodišnji studij iz oblasti mikrohirurgije pri školi Fera a Mulain u Parizu, Francuska, Univerzitetska Diploma iz oblasti Mikrohirurških tehnika

1998: Specijalizirao Plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Sarajevu

2008: Magistrirao

2011: Promovisan u zvanje Primarijusa

2017: Doktorirao - Promovisan u Prim. Dr. Sc.

OBAVEZNA PRAKSA

Do 17.08.1989. obavljao obavezni staž na slijedećim Klinikama: Interna medicina, Otorinolaringologija, Ginekologija, Oftalmologija

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Od 01.09.1989. do 13.10.1993. zaposlen kao hirurg sekundarac na Klinici za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju u bolnici Koševo. Prije agresije na našu državu sticao iskustvo od tretmana jednostavnih obrada rana iz oblasti rekonstruktivne i plastične hirurgije i traumatologije do aktivnog učešća kao asistent pri najkompliciranijim operativnim zahvatima kao što su transferi tkiva, slobodni mikrovaskularni režnjevi, revaskularizacije ekstremiteta kao i replantacije dijelova ekstremiteta. Također sticao iskustvo kao asistent pri operacijama estetskog karaktera i operativnom tretmanu opekotinskih povreda. Od 06.04.1992. do 13.10.1993. sticao je iskustvo u ratnoj hirurgiji radeći na Klinici za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju. Od 22.11.1993. do 22.01.1994. boravio je kao gost i povremeni asistent na Općoj hirurgiji, odjela Onkološke i rekonstruktivne hirurgije dojke na Institutu Curie u Parizu koji spada u red najreferentnijih onkološko-rekonstruktivnih institucija za oboljenja dojke u svijetu. Od 01.02.1993. dobitnik stipendije Ministarstva vanjskih poslova Republike Francuske te mjesto za nastavak usavršavanja na čuvenoj ROTHSCHILD Klinici za Rekonstruktivnu, plastičnu i estetsku hirurgiju u Parizu, na kojoj je boravio tri i po godine neprekidno, a pod nadzorom šefa Klinike, profesora Morisa Mimuna. U aprilu 1997. se vraća na Kliniku za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju u Sarajevu. Odslušao je četiri stepena postdiplomske nastave - Klinički smjer. Ima iskustvo u plastičnoj i rekonstruktivnoj hirurgiji već 18 godina. Gostovao na Klinici za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju u Insbruku (Austrija), te na dvije klinike u Bordou (Francuska).

ČLANSTVO

Član Evropske škole Onkologije sa participacijom seminara u Sarajevu i Dizeldorfu.

Član Udruženja plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga BiH,

Član Svjetskog udruženja plastično-rekonstruktivnih i estetskih hirurga ISAPS,

Član Udruženja plastično-rekonstruktivnih hirurga Hrvatske i

Član Udruženja plastično-rekonstruktivnih hirurga Srbije

JEZICI

engleski i francuski

UČEŠĆE U RADOVIMA

 • " Temeljna razmatranja i hirurška terapija opekotinskih povreda "

Autori: Fazlić A., Aginčić A., Berberović Z., Mešić H.

SIMPOZIJ OPEKOTINA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 1998.

 • " Kineziterapija u spriječavanju nastanka postopekotinskih kontraktura u periodu 1992 - 1995 na Klinici za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju u Sarajevu "

Autori: Mešić H., Aginčić A., Mujadžić M.

SIMPOZIJ OPEKOTINA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 1998.

 • " Rekonstrukcija defekata mekih tkiva donjeg ekstremiteta mikrovaskularnim režnjem "

Autori: Fazlagić E., Hujić H., Aginčić A., Čvorak A., Lačević S.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Hirurške rekonstrukcije nakon penoskrotalne nekroze "

Autori: Dr Aginčić A., dr Prcić A., prim dr Junuzović

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Metode redukcije dojke rađene na našoj klinici "

Autori: Dr Aginčić A., prof. dr Hujić H., dr Čvorak A.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Hirurške metode augmentacije usana "

Autori: Dr Aginčić A., dr Lačević S., dr Čvorak A.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Rekonstrukcija mehkotkivnih defekata stopala "

Autori: Fazlić A., Salihagić S., Lačević S., Aginčić A.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Miofascialni transferi temporalnog mišića u rekonstrukciji paralize n. Facijalisa "

Autori: Hujić H., Aginčić A., Lačević S.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Tretman postopekotinskih ožiljaka "

Autori: Čvorak A., Aginčić A., Fazlagić E., Karabeg R.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Tretman perifernih nerava gornjeg ekstremiteta na Pl. hir. KCUS za period 1996 – 2000 "

Autori: Fazlagić E., Karabeg R., Aginčić A., Fazlić A., Čvorak A.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Tretman infekcija šake "

Autori: Čvorak A., Fazlagić E., Aginčić A., Karabeg R.

DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo 2001

 • " Telemedicina u urgentnoj medicini "

Autori: Dr Aginčić A., doc. dr Hadžiahmetović Z., prof. dr Mašić I.

 • " O ozljeđivanjima električnim udarima "

Dr Rasim Gačanović, dipl.ing.el. dr Alija Aginčić, spec. med. Dr .Rusmir Mahmutćehajić, dipl.ing.el. dr.Salih Sadović, dipl.ing.el.BOSANSKOHERCEGOVAČKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTRIČNE SISTEME -  BH K CIGRESARAJEVO, SAVJETOVANJE BOSANSKOHERCEGOVAČKOG KOMITETA NEUM, 28.09. - 02.10.2003.

" Mikrohirurgija na klinici za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju u Sarajevu "

(10-godišnje iskustvo: 1993-2003.)

Karabeg R., Lačević S., Aginčić A.

PRVI KONGRES PLASTIČNO-REKONSTRUKTIVNIH I MAKSILOFACIJALNIH HIRURGA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM SARAJEVO Septembar 2003.

 • " Smrzotine "

Fazlić A., Aginčić A., Salihagić S.

PRVI KONGRES PLASTIČNO-REKONSTRUKTIVNIH I MAKSILOFACIJALNIH HIRURGA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM SARAJEVO Septembar 2003.

 • " Tretman elektrokucija izazvanih strujom visokog napona na klinici za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju u Sarajevu u periodu 1998-2003. "

PRVI KONGRES PLASTIČNO-REKONSTRUKTIVNIH I MAKSILOFACIJALNIH HIRURGA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM SARAJEVO Septembar 2003.

 • " Microsurgical reconstruction of the soft tissue defects in the lower leg and foot-review of 60 cases "

Haris Mešić, Alija Aginčić , Elvedin Fazlagić, Vanja Busić

Department of Plastic surgery, Ulleval University Hospital, Oslo, Norway

Department of Reconstructive and Plastic Surgery, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Plastikkirurgisk avdeling, Sykehuset Telemark, Skien, Norway

EUROMICRO 2004 Barcelona SPAIN

 • " Free Nerve Transplants in the Reconstruction of Peripheral Nerves of the Upper and Lower Extremities "

Alija Aginčić, Sanela Salihagić

Department of Reconstructive and Plastic Surgery, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

BAPRAS; V kongres Balkanske asocijacije plastičnih i rekonstruktivnih estetskih hirurga

22-26. maj 2007. godine Kusadasy, Izmir, TURKEY

Diplomirao je 1972. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. 1980. godine je specijalizirao Opću hirurgiju.

Od specijalizacije do kraja karijere radio je na Klinici za traumatologiju koja je kasnije ujedinjena sa Klinikom za ortopediju. (Klinika za ortopediju i traumatologiju).

U periodu od 1993. do 2002. je bio šef traumatološke klinike, a nakon ujedinjenja dvije klinike, šef Odjeljenja na Klinici za ortopediju i traumatologiju.

Usavršava se 1985. godine u zapadnom Berlinu u trajanju od jedne godine.

Nakon tog perioda, zajedno sa kolegama sa traumatološke klinike iz Zagreba uvodi savremene metode op. zbrinjavanja kičme.

Specijalista anesteziologije i reanimatologije

Rođena 1962. u Sarajevu, završila srednju medicinsku školu u Sarajevu.

Prvih 10 godina radila u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Po odlasku u SAD stiče radno iskustvo u hirurgiji radeći kao instrumentarka.

U operacionoj sali usavršava se u oblasti ortopedije, ginekologije, plastične i rekonstruktivne i hirurgije te iz oblasti opće hirurgije.

Bolnice u kojim je radila:

Huntington Hospital L.A. 1995-1997.

Chowan Hospital N.C. 1997.–1999.

Wakemed Raleigh N.C. 1999.-2007.

Tečno govori engleski jezik.

2006. – Završila Srednju školu za medicinske sestre-tehničare

2012. – Diplomirala na Fakultetu Zdravstvenih studija (studij sestrinstva-opšti smijer)

2014. – Završila master studije zdravstvenih nauka

Volonterski je radila na Kliničkom centru u Sarajevu u trajanju od 6 mjeseci.

Rođena 1981. u Visokom.

Završila srednju medicinsku školu u Sarajevu 2000.

Ima zavidno radno iskustvo iz hirurške oblasti.

Radi kao sestra instrumentarka, a aktivno je sudjelovala pri svim operativnim zahvatima naročito onim iz oblasti estetske hirurgije.

Rođena 1983. u Sarajevu.

Završila srednju medicinsku školu u Sarajevu 2002. godine.

Posjeduje radno iskustvo sticano u privatnoj praksi, a naročito se ističe kao sestra instrumentarka pri svim operativnim zahvatima.

2011. godine je završila Srednju medicinsku školu

Šest mjeseci je volontirala u sljedećim klinikama:

KCUS, Opšta bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš",

Zavod za hitnu medicinsku pomoć, te JU Dom zdravlja KS.

Svoje znanje nadograđuje i u Zagrebu pohađanjem Reviderm akademije (oblast medicinske kozmetike i tretmana), također pohađa i IT akademiju.

2011 - Završena Srednja medicinska škola "Bjelave"

Šest mjeseci uredno obavljen staž na slijedećim klinikama:

- Klinicki Centar Univerziteta u Sarajevu
- Opća bolnica Abdulah Nakaš
- JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS
- JU Dom zdravlja KS

2013 - Položen stručni ispit pred komisijom Ministarstva zdravstva KS

2015 - učesnica Reviderm akademije za oblast medicinske kozmetike i tretmana