Prvenstveno u ponudi imamo preoperativnu pripremu pacijenata za opštu anesteziju koja obuhvata pregled anesteziologa, internistički pregled i laboratorijsku dijagnostiku.

Laboratorijska dijagnostika obuhvata veliki broj analiza iz oblasti:

1. BIOHEMIJE uključujući internistički panel kao i pojedinačne biohemijske analize

2. IMUNOHEMIJE koja uključuje veliki spektar analiza raznih hormona, tumorskih markera kao i mnogih drugih analiza.

3. HEMATOLOGIJE obuhvatajući kompletnu krvnu sliku, sedimentaciju i koagulacijske testove

4. MIKROBIOLOGIJE sa oblastima bakteriologije, virusologije, parazitologije i mikologije.

5. MOLEKULARNE GENETIKE

6. ALERGOLOGIJE sa velikim brojem analiza nutritivnih i inhalatornih alergena kao i panele raznih alergena

7. INTERNISTIČI PREGLED za potrebe preoperativne pripreme.

8. PAKET PREOPERATIVNA PRIPREMA – laboratorijska dijagnostika sa internističkim I anesteziološkim pregledom iznosi 200,00 KM.

Više informacija o laboratorijskim uslugama i cijenama možete pronaći klikom na cjenovnik.CJENOVNIK