Labioplastika

LABIOPLASTIKA – KOREKCIJA STIDNIH USANA

 

Labioplastika ili korekcija stidnih usana predstavlja operativni zahvat smanjivanja ili preoblikovanja malih usana vagine u smislu postizanja prijašnjeg izgleda. Operacija stidnih usana nije samo estetska nego i funkcionalna. Stidne ili male usne (lat. Labia minora) čine vanjski dio ženskog spolnog organa te kao takve igraju važnu ulogu u spolnom životu, higijeni, ali i svakodnevnim tjelesnim aktivnostima žene. Prekomjerno razvijene stidne usne mogu predstavljati funkcionalni, ali i estetski nedostatak. One zahtjevaju viši stupanj higijene, a kod sporta i ostalih tjelesnih aktivnosti mogu izazivati i iritaciju lokalnog područja.

”Podmlađivanjem” rodnice sužava se njen promjer, što pridonosi postizanju većeg seksualnog užitka. Višak stihnih usana ucrtava se na odjeći, stvarajući nelagodu. Žene o ovom problemu rijetko pričaju, a ovaj problem može stvoriti ozbiljne psihičke probleme. Ovaj operativni zahvat se najčešće izvodi kod žena koje su rađale. Kao i u pripremi nekih drugih operacija i ovdje se od estetskog kirurga traži smisao za oblikovanje i proporcije.

 

labioplastika

 

Preoperativna priprema

 

Prilikom preoperativne pripreme posebno se vodi računa o željama pacijentice kako bi se odstranila optimalna količina kože i potkožnog tkiva i kako bi se postigao željeni rezultat. Potrebno je skrenuti pažnju ukoliko imate koagulopatije, oboljenja štitne žlijezde, povišen krvni pritisak, bubrežno ili srčano oboljenje, te ukoliko uzimate antikoagulante (Aspirin, Andol, Plavix, Sintrom).

 

Operativni zahvat

 

 • Anestezija: Operativni zahvat se najčešće radi u lokalnoj anesteziji ali se rijetko po zahtjevu pacijentice može raditi i u općoj endotrahealnoj anesteziji.
 • Trajanje: Trajanje operatvnog zahvata je oko 30 minuta.

 

Postoperativni tok

 

Nakon operacije (Labioplastika) pacijentica odmah ide kući. Ordiniraju se antibiotici i analgetici po potrebi. Preporuka je mirovanje tri dana nakon čega se vraćate lakšim poslovima. Teži fizički napori i seksualni odnosi mogući su nakon 15 dana. Nakon perioda oporavka, koji traje do dvije sedmice, stidne usne su u potpunosti u skladu s anatomijom okolnog područja te se pacijentice više ne žale na lokalnu iritaciju, smjetnje u spolnom životu, higijeni, sportu i ostalim tjelesnim aktivnostima.

 

labioplastika

 

Komplikacije

 

Komplikacije su rijetke i blage. Mogući su krvarenje i infekcije koji se javljaju u 1% slučajeva.

 

CIJENA 1000 KM

Dr sci med Nedžad RUSTEMPAŠIĆ
Vaskularna hirurgija

Objavio je preko 30 stručnih radova iz oblasti vaskularne hirurgije u referentnim naučnim časopisima. Kao autor/koautor napisao je 5 knjiga iz oblasti vaskularne i opće hirurgije među kojima je i knjiga o laserskom tretmanu proširenih vena koja je napisana 2016. godine. To je ujedno i prva knjiga na ovu temu u našoj regiji. Dugogodišnji je edukator velikog broja vaskularnih hirurga u čitavoj BiH a u zvanju docenta predavao je na Katedri za hirurgiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Uradio je preko 3000 operacija na krvnim sudovima, a tokom svog dvadesetdvogodišnjeg angažmana na KCUS-u obavljao je funkciju šefa Odjela za vaskularnu hirurgiju i šefa Klinike za vaskularnu hirurgiju. Kao član transplantacionog tima uspješno je obavljao transplantacije bubrega uključujući i prvu nesrodnu transplantaciju bubrega u historiji KCUS-a. Prvi je vaskularni hirurg iz BiH koji je započeo sa tretmanom proširenih vena savremenom laserskom metodom od 2011. god.

Obrazovanje

 • 2013. god. - Doktor medicinskih nauka
 • 2010. god. - Magistar medicinskih nauka
 • 2010. god. - Subspecijalista vaskularne hirurgije
 • 2006. god. - Specijalista opšte hirurgije
 • 2000. god. - Doktor medicine

Dosadašnja stručna edukacija:

 1. 2006. god. NAL Hospital, Throllatan, Švedska - usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 2. 2007. god. Brno, Bolnica Sveta Ana, Češka Republika, usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 3. 2007. god. Bolnica Zvezdara, Beograd, Srbija workshop:Konstrukcija AVF (arteriovenske fistule) za potrebe hemodijaliznog tretmana.
 4. 2009. god. Oslo, Norveška, Edukacija u sklopu Evropskog udruženja vaskularnih hirurga: Kurs kolor doplera pregleda ekstremitetnih i vratnih arterija.
 5. 2009. god. Oslo, Norveška. Edukacija u sklopu Evropskog udruženja vaskularnih hirurga: Praktično usavršavanje karotidne endarterektomije.
 6. 2010. god. KCUS, NIR, škola (kurs ) kolor doplera
 7. 2011. god. Bolnica Nal, Trollhattan, Švedska - bazični kurs za endovaskularne intervencije.
 8. 2011. god. Ljubljana, Slovenija, Odjel kardiovaskularne hirurgije, Univerzitetsko klinički centar Ljubljana, Slovenija: Usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 9. 2011. god. Maribor, Slovenija, Odjel za vaskularnu hirurgiju Univerzitetsko klinički centar Maribor: Usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 10.  2012. god. Bolnica Nal, Trollhattan, Švedska: Obrada podataka za izradu doktorske disertacije pod mentorstvom prof. dr Johana Tjarnstroma, šefa vaskularne hirurgije Regionalne bolnice NAL.
 11. 2012. god. Istanbul Turska; trening za laserski tretman proširenih vena i tretman proširenih kapilara (prof. dr Kürşat Bozkurt).
 12. 2013. god. Beograd, Srbija. Laserski tretman proširenih vena (Dr Petar Dragić).
 13. 2014. god. Maastricht, Nizozemska, Evropski venski centar za trening Evropskog udruženja vaskularnih hirurga: Savremeni endovaskularni tretman proširenih vena
 14. 2015. god. Bon, Univerzitetska Klinika, Njemačka, Savremeni endovaskularni tretman proširenih vena
 15. 2015-2016. god. Federalno ministarstvo zdravstva BiH i Ekonomski fakultet u Sarajevu: Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta (SHCE 1,2,3)
 16. 2017. god. Riga, Latvija, Internacionalni flebološki master kurs, endovenska termalna ablacija u modernom tretmanu proširenih vena
 17. 2022. god. Istanbul, Turska, International Union of Phlebology/ L'Union Internationale de Phlébologie (UIP), napredni kurs ultrasonografije
 18. 2023.god. Amsterdam, Holandija, European College of Phlebology - ECoP kurs