FACELIFTING

 

Sa godinama dolazi do promjena na licu i vratu koje predstavljaju normalan proces starenja. Mnogi autori smatraju da uslijed mnogih faktora (genskih, dejstva sunčeve svjetlosti i sl.) dolazi do opuštanja kože na koju dejstvuju sile gravitacije. Na ovom podatku su zasnovane mnoge hirurške tehnike koje su bile zasnovane samo na suspenziji lica, a iz toga je proizišao i sam naziv “ Facelifting ” što znači podizanje lica – podmlađivanje lica.

Liftingom lica se mogu ponovo uspostaviti prijatne konture na licu i vratu, a koje pacijentu mogu pomoći da izgleda i da se osjeća mlađim mnogo više nego što ima godina. Može se kombinovati korekcijom kapaka, dermoabrazijom ili liposukcijom da bi se dobio što bolji estetski rezultat.

 

Preoperativna priprema

 

  • Najidealniji pacijent za lifting lica je osoba između 45 i 55 godina normalne težine koja ima čvrstu kožu, dobru koštanu konstrukciju, tanak vrat i dubok cervikomentalni ugao.
  • Provjera općeg zdravstvenog stanja i osnovnih laboratorijskih analiza je obavezna za sve pacijente. Poželjno bi bilo da se prestane sa pušenjem, te uzimanjem lijekova i pripravaka koji utiču na koagulaciju krvi.
  • Tokom preoperativne pripreme se napravi i fotodokumentacija koja se upotpunjuje fotografijama tokom i nakon operativnog zahvata, te tokom previjanja.

 

Operativni zahvat

 

  • Anestezija: Operacija se radi u općoj endotrahealnoj anesteziji.
  • Trajanje: Trajanje ovisi o tehnici koja se koristi i u prosjeku je 3 – 4 sata.

 

CIJENA (parcijalni)4000 KM
CIJENA (kompletni) 6000 KM – 7000 KM