Estetska korekcija i operacija nosa

KOREKCIJA NOSA

 

Estetska korekcija nosa je jedan od najsloženijih operativnih zahvata. Operacija nosa je intervencija koja obuhvata smanjenje izraženog grebena nosa, promjenu veličine nosa, oblika vrha nosa, širine nozdrva, ugla između nosa i gornje usne kao i ispravljanje krivina nosa. Osim estetskog, operacija može imati i funkcionalni karakter kada se koriguju smetnje u disanju najčešće uzrokovane iskrivljenom nosnom pregradom. Ona, također,  obuhvata i urođene deformitete kao i one koji su posljedica povreda.

Intervenciju ne predlažemo prije 18. godine kada strukture lica završavaju svoj rast.

Potrebno je naglasiti da su ulazni parametri kao veličina i oblik nosa limitirajući jer prevelike promjene mogu dovesti do lošeg estetskog, a na kraju i funkcionalnog rezultata.

 

Preoperativna priprema

 

Provjera opšteg zdravstvenog stanja i osnovnih laboratorijskih analiza je obavezna za sve pacijente. Hirurg mora biti upoznat sa svim zdravstvenim problemima, smetnjama u disanju, alergijskim reakcijama, ranijim operacijama i povredama nosa, uzimanjem lijekova, sportskim aktivnostima i sl. Tokom preoperativne pripreme se napravi i fotodokumentacija koja se upotpunjuje fotografijama tokom i nakon operativnog zahvata, te tokom previjanja.

 

Operativni zahvat

 

 • Anestezija: korekcija nosa je operacija koja se radi u opštoj endotrahealnoj anesteziji. Manje ograničene intervencije mogu se izvoditi u lokalnoj anesteziji i intravenskoj sedaciji.
 • Trajanje: Zahvat traje od jedan do dva sata ovisno od složenosti operacije.

 

Postoperativni tok

 

Nakon operacije pacijent leži s blagim uzglavljem i hladnim oblozima preko očiju kako bi se smanjio očekivani blagi otok. Ukoliko je izvedeno lomljenje nosnih kostiju, otok je izraženiji, s krvnim podlivom. Tamponi iz nosnih hodnika se vade prvog ili drugog dana kako bi se olakšalo disanje.

Bolovi su minimalni i lako se kontroliraju lijekovima. Nos je učvršćen flasterima ili gipsanom maskom, koji se skidaju petog do sedmog dana nakon operacije. Konci na rezovima spontano otpadaju te nije potrebno skidanje. Krvni podljevi s lica postepeno blijede i nestaju od tri do pet dana nakon operacije. Povratak na posao se može očekivati nakon dvije sedmice. Prvog mjeseca treba izbjegavati intenzivnije fizičke aktivnosti i situacije u kojima postoji rizik od povređivanja nosa. Konačni rezultati se procjenju tek nakon godinu dana.

 

Komplikacije

 

Moguće komplikacije u smislu krvarenja ili infekta su jako rijetke. Manja asimetrija i nepravilnost je moguća unutar prvih godinu dana. Sekundarna korekcije se preporučuje tek nakon godinu dana od operacije.

 

CIJENA 3500 KM – 4500 KM

Dr sci med Nedžad RUSTEMPAŠIĆ
Vaskularna hirurgija

Objavio je preko 30 stručnih radova iz oblasti vaskularne hirurgije u referentnim naučnim časopisima. Kao autor/koautor napisao je 5 knjiga iz oblasti vaskularne i opće hirurgije među kojima je i knjiga o laserskom tretmanu proširenih vena koja je napisana 2016. godine. To je ujedno i prva knjiga na ovu temu u našoj regiji. Dugogodišnji je edukator velikog broja vaskularnih hirurga u čitavoj BiH a u zvanju docenta predavao je na Katedri za hirurgiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Uradio je preko 3000 operacija na krvnim sudovima, a tokom svog dvadesetdvogodišnjeg angažmana na KCUS-u obavljao je funkciju šefa Odjela za vaskularnu hirurgiju i šefa Klinike za vaskularnu hirurgiju. Kao član transplantacionog tima uspješno je obavljao transplantacije bubrega uključujući i prvu nesrodnu transplantaciju bubrega u historiji KCUS-a. Prvi je vaskularni hirurg iz BiH koji je započeo sa tretmanom proširenih vena savremenom laserskom metodom od 2011. god.

Obrazovanje

 • 2013. god. - Doktor medicinskih nauka
 • 2010. god. - Magistar medicinskih nauka
 • 2010. god. - Subspecijalista vaskularne hirurgije
 • 2006. god. - Specijalista opšte hirurgije
 • 2000. god. - Doktor medicine

Dosadašnja stručna edukacija:

 1. 2006. god. NAL Hospital, Throllatan, Švedska - usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 2. 2007. god. Brno, Bolnica Sveta Ana, Češka Republika, usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 3. 2007. god. Bolnica Zvezdara, Beograd, Srbija workshop:Konstrukcija AVF (arteriovenske fistule) za potrebe hemodijaliznog tretmana.
 4. 2009. god. Oslo, Norveška, Edukacija u sklopu Evropskog udruženja vaskularnih hirurga: Kurs kolor doplera pregleda ekstremitetnih i vratnih arterija.
 5. 2009. god. Oslo, Norveška. Edukacija u sklopu Evropskog udruženja vaskularnih hirurga: Praktično usavršavanje karotidne endarterektomije.
 6. 2010. god. KCUS, NIR, škola (kurs ) kolor doplera
 7. 2011. god. Bolnica Nal, Trollhattan, Švedska - bazični kurs za endovaskularne intervencije.
 8. 2011. god. Ljubljana, Slovenija, Odjel kardiovaskularne hirurgije, Univerzitetsko klinički centar Ljubljana, Slovenija: Usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 9. 2011. god. Maribor, Slovenija, Odjel za vaskularnu hirurgiju Univerzitetsko klinički centar Maribor: Usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 10.  2012. god. Bolnica Nal, Trollhattan, Švedska: Obrada podataka za izradu doktorske disertacije pod mentorstvom prof. dr Johana Tjarnstroma, šefa vaskularne hirurgije Regionalne bolnice NAL.
 11. 2012. god. Istanbul Turska; trening za laserski tretman proširenih vena i tretman proširenih kapilara (prof. dr Kürşat Bozkurt).
 12. 2013. god. Beograd, Srbija. Laserski tretman proširenih vena (Dr Petar Dragić).
 13. 2014. god. Maastricht, Nizozemska, Evropski venski centar za trening Evropskog udruženja vaskularnih hirurga: Savremeni endovaskularni tretman proširenih vena
 14. 2015. god. Bon, Univerzitetska Klinika, Njemačka, Savremeni endovaskularni tretman proširenih vena
 15. 2015-2016. god. Federalno ministarstvo zdravstva BiH i Ekonomski fakultet u Sarajevu: Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta (SHCE 1,2,3)
 16. 2017. god. Riga, Latvija, Internacionalni flebološki master kurs, endovenska termalna ablacija u modernom tretmanu proširenih vena
 17. 2022. god. Istanbul, Turska, International Union of Phlebology/ L'Union Internationale de Phlébologie (UIP), napredni kurs ultrasonografije
 18. 2023.god. Amsterdam, Holandija, European College of Phlebology - ECoP kurs