KOREKCIJA NOSA

 

Estetska korekcija nosa je jedan od najsloženijih operativnih zahvata. Operacija nosa je intervencija koja obuhvata smanjenje izraženog grebena nosa, promjenu veličine nosa, oblika vrha nosa, širine nozdrva, ugla između nosa i gornje usne kao i ispravljanje krivina nosa. Osim estetskog, operacija može imati i funkcionalni karakter kada se koriguju smetnje u disanju najčešće uzrokovane iskrivljenom nosnom pregradom. Ona, također,  obuhvata i urođene deformitete kao i one koji su posljedica povreda.

Intervenciju ne predlažemo prije 18. godine kada strukture lica završavaju svoj rast.

Potrebno je naglasiti da su ulazni parametri kao veličina i oblik nosa limitirajući jer prevelike promjene mogu dovesti do lošeg estetskog, a na kraju i funkcionalnog rezultata.

 

Preoperativna priprema

 

Provjera opšteg zdravstvenog stanja i osnovnih laboratorijskih analiza je obavezna za sve pacijente. Hirurg mora biti upoznat sa svim zdravstvenim problemima, smetnjama u disanju, alergijskim reakcijama, ranijim operacijama i povredama nosa, uzimanjem lijekova, sportskim aktivnostima i sl. Tokom preoperativne pripreme se napravi i fotodokumentacija koja se upotpunjuje fotografijama tokom i nakon operativnog zahvata, te tokom previjanja.

 

Operativni zahvat

 

  • Anestezija: korekcija nosa je operacija koja se radi u opštoj endotrahealnoj anesteziji. Manje ograničene intervencije mogu se izvoditi u lokalnoj anesteziji i intravenskoj sedaciji.
  • Trajanje: Zahvat traje od jedan do dva sata ovisno od složenosti operacije.

 

Postoperativni tok

 

Nakon operacije pacijent leži s blagim uzglavljem i hladnim oblozima preko očiju kako bi se smanjio očekivani blagi otok. Ukoliko je izvedeno lomljenje nosnih kostiju, otok je izraženiji, s krvnim podlivom. Tamponi iz nosnih hodnika se vade prvog ili drugog dana kako bi se olakšalo disanje.

Bolovi su minimalni i lako se kontroliraju lijekovima. Nos je učvršćen flasterima ili gipsanom maskom, koji se skidaju petog do sedmog dana nakon operacije. Konci na rezovima spontano otpadaju te nije potrebno skidanje. Krvni podljevi s lica postepeno blijede i nestaju od tri do pet dana nakon operacije. Povratak na posao se može očekivati nakon dvije sedmice. Prvog mjeseca treba izbjegavati intenzivnije fizičke aktivnosti i situacije u kojima postoji rizik od povređivanja nosa. Konačni rezultati se procjenju tek nakon godinu dana.

 

Komplikacije

 

Moguće komplikacije u smislu krvarenja ili infekta su jako rijetke. Manja asimetrija i nepravilnost je moguća unutar prvih godinu dana. Sekundarna korekcije se preporučuje tek nakon godinu dana od operacije.

 

CIJENA 3500 KM – 4500 KM