1. AESTHETICS SURGERY PRICES


MEDICAL CHECKOUT
PRICE
Price of examination for aesthetics surgery50,00 KM
Price of medical checkout for aesthetic surgery of nose and breast with Vectra XT 3D device100,00 KM
NOTE: Medical checkout with Vectra XT 3D is mandatory. In case the patient decides to have an operation, the price of the operation is reduced by the price of the medical checkout.
Internal angiological examination with Color Doppler of certain regions - Prim Dr Osman Terzić
1 region means 2 arms or 2 legs or neck
150,00 KM per region
Transthoracic echocardiography (TTE)150,00 KM
HEAD AND NECK
PRICE
Blepharoplasty / Operation of the lower lidsLocal / classical anesthesia 1900,00 KM
Full anesthesia 2200,00 KM
Transconjugative blepharoplastyLocal / classical anesthesia 1400,00 KM
Full anesthesia 1800,00 KM
Top Eyelid surgery1600,00 KM
Nose surgery - rhinoplasty (open method)From 4500,00 KM
Nose surgery - rhinoplasty (closed method)From 3500,00 KM
Dermabrasion500,00 KM - 2500,00 KM
Facelifting6000,00 – 7000,00 KM
Hair transplatation3500,00 KM - 4000,00 KM
Surgical lower chin correction3000,00 KM - 3500,00 KM
Ear surgery (one ear)Local / classical anesthesia 800,00 KM
Ear surgery (both ears)Local / classical anesthesia 1400,00 KM
Full anesthesia 1800,00 KM
ULTHERAPY PROMO - Brow Lift900,00 KM
ULTHERAPY PROMO - Mid-Face Lift3100,00 KM
ULTHERAPY PROMO - Neck Liftstarting from 1700,00 KM
NEW - Vectra XT 3D Imaging System CheckupHead area 100,00 KM
BREAST SURGERY
PRICE
Breast augmentation with Mentor round implants6000,00 KM
Breast augmentation with Mentor Memory Gel Xtra implants6300,00 KM
Breast augmentation with Mentor anatomic implants6300,00 KM
Breast lift - mastopexy3000,00 KM - 7000,00 KM
Breast reduction4000,00 KM - 7000,00 KM
Breast reduction men - gynecomastia2000,00 KM - 4000,00 KM
Breast reconstruction (one side)od 6000,00 KM
Breast reconstruction using Diep metode15.000,00 KM
NEW - Vectra XT 3D Imaging System CheckupBreast area 100,00 KM
BODY SURGERY
PRICE
Tummy tension - abdominoplasty5000,00 KM – 8000,00 KM
Tummy tension - miniabdominoplasty3000,00 KM
Breast liposuction1500,00 KM - 2000,00 KM
Lower chin liposuction1200,00 KM - 1500,00 KM
Liposuction of the front abdominal wall2000,00 KM - 3500,00 KM
Liposuction of weak areas2000,00 KM
Liposuction of gluteal regions1500,00 KM
Thyroid liposuction1500,00 KM - 3000,00 KM
Knee liposuction1200,00 KM
Lower knee liposuction800,00 KM
Back liposuction2000,00 KM
Arm liposuction (per arm)800,00 KM
Labiaplasty1000,00 KM
Himenoplasty1000,00 KM
Application of KENELOG on keloid scars30,00 KM
Surgical corrections of the upper arms and upper arms of the region2000,00 KM - 5000,00 KM

2. ANTI-AGING TREATMENTS AND PRICES


SERVICE
PRICE
Global Anti Age - intensive treatment for major signs of aging 250,00 KM
Age prevention - for skin with initial signs of aging200,00 KM
Eye care - care of the area around the eyes60,00 KM
Collagen Hydro treatment – Treatment to stimulate collagen production200,00 KM
Instant glow treatment - Fast treatment for great results, ideal for special occasions200,00 KM
Dermapen - 1x treatment250,00 KM
Dermapen - 5x treatments + GRATIS Anti-Aging (microdermabrasion)1000,00 KM
Dermapen + Anti-Aging Serum250,00 KM
Dermapen + Acne, Scar Serum250,00 KM
Dermapen + Pigmentation Serum250,00 KM
Dermapen + ÜBER PRO
Superficial Anabolic Peeling Suitable Fitzpatrick I-VI (tretman kiselinama)
250,00 KM
Dermapen + ÜBER MD
Medium Depth Coagulative Necrosis Peeling Suitable Fitzpatrick I-IV ONLY (tretman kiselinama)
250,00 KM
Filler Merz Aesthetics Belotero - 1 ml500,00 KM
Filler Merz Aesthetics Belotero Revive -1 ml - NEW400,00 KM
Filler Juvederm - 1 ml600,00 KM
Filler Radiesse - 1.5 ml800,00 KM
Lipofilling / Facelifting / Fat transfer / Fat grafting / Fat injection - Lipo Cube1600,00 - 2000,00 KM
Vistabel Botox - 50 IJ500,00 KM
Botox - 100 IJ850,00 KM
Rejuvenation Therapy PRP400,00 KM
PRP rejuvenation therapy (3 treatments package)900,00 KM
PRP + dermapen rejuvenation therapy600,00 KM
PRP + dermapen rejuvenation therapy (3 treatments package)1500,00 KM

3. GENERAL SURGERY PRICES


SERVICE
PRICE
Small skin changes - Body200,00 KM and more (based on a difficulty)
Small skin changes - Face300,00 KM and more (based on a difficulty)
Scars and tattoos100,00 KM - 150,00 KM by cm in length
Dupuytren’s contracture1200,00 KM - 2200,00 KM
Carpal tunnel1000,00 KM - 2000,00 KM
Trigger finger400,00 KM - 1000,00 KM
Higrom Ganglion800,00 KM - 1200,00 KM

4. VASCULAR SURGERY PRICES


SERVICE
PRICE
Laser treatment of veins (one leg)2500,00 KM - 3500,00 KM
Laser treatment of veins (both legs)4500,00 KM - 5500,00 KM
Foam vein treatment1000,00 KM - 2000,00 KM
Color doppler with subspecialist examination (one leg / hand)160,00 KM
Color doppler with subspecialist examination (both legs / hands)200,00 KM
Subspecialist examination without Color dopler80,00 KM
Color doppler of the abdominal artery60,00 KM
Color doppler examination of the neck arteries100,00 KM
Microflebectomy1000,00 - 2000,00 KM
Treatment of capillaries (treatment with sclerosing)500,00 - 900,00 KM

5. LASER EPILATION PRICES


WOMEN
PRICE
Above lips50,00 KM
Beard60,00 KM
Ear region60,00 KM
Full face90,00 KM
Under arm90,00 KM
Deep groin120,00 KM
Shallow cloves80,00 KM
Full intimate region160,00 KM
Half arms160,00 KM
Full arms200,00 KM
Half legs200,00 KM
Full legs380,00 KM
The stomach line50,00 KM
Full stomach90,00 KM
Neck60,00 KM
Areolas60,00 KM
Full-body epilation600,00 KM
MEN
PRICE
Below eyes50,00 KM
Beard120,00 KM
Front neck90,00 KM
Hair line70,00 KM
Ears40,00 KM
Shoulders100,00 KM
Hands250,00 KM
Half back200,00 KM
Full back260,00 KM
Chest160,00 KM
Stomach160,00 KM
Chest and stomach (package)260,00 KM
Legs500,00 KM

Dr sci med Nedžad RUSTEMPAŠIĆ
Vascular surgery

Objavio je preko 30 stručnih radova iz oblasti vaskularne hirurgije u referentnim naučnim časopisima. Kao autor/koautor napisao je 5 knjiga iz oblasti vaskularne i opće hirurgije među kojima je i knjiga o laserskom tretmanu proširenih vena koja je napisana 2016. godine. To je ujedno i prva knjiga na ovu temu u našoj regiji. Dugogodišnji je edukator velikog broja vaskularnih hirurga u čitavoj BiH a u zvanju docenta predavao je na Katedri za hirurgiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Uradio je preko 3000 operacija na krvnim sudovima, a tokom svog dvadesetdvogodišnjeg angažmana na KCUS-u obavljao je funkciju šefa Odjela za vaskularnu hirurgiju i šefa Klinike za vaskularnu hirurgiju. Kao član transplantacionog tima uspješno je obavljao transplantacije bubrega uključujući i prvu nesrodnu transplantaciju bubrega u historiji KCUS-a. Prvi je vaskularni hirurg iz BiH koji je započeo sa tretmanom proširenih vena savremenom laserskom metodom od 2011. god.

Obrazovanje

 • 2013. god. - Doktor medicinskih nauka
 • 2010. god. - Magistar medicinskih nauka
 • 2010. god. - Subspecijalista vaskularne hirurgije
 • 2006. god. - Specijalista opšte hirurgije
 • 2000. god. - Doktor medicine

Dosadašnja stručna edukacija:

 1. 2006. god. NAL Hospital, Throllatan, Švedska - usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 2. 2007. god. Brno, Bolnica Sveta Ana, Češka Republika, usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 3. 2007. god. Bolnica Zvezdara, Beograd, Srbija workshop:Konstrukcija AVF (arteriovenske fistule) za potrebe hemodijaliznog tretmana.
 4. 2009. god. Oslo, Norveška, Edukacija u sklopu Evropskog udruženja vaskularnih hirurga: Kurs kolor doplera pregleda ekstremitetnih i vratnih arterija.
 5. 2009. god. Oslo, Norveška. Edukacija u sklopu Evropskog udruženja vaskularnih hirurga: Praktično usavršavanje karotidne endarterektomije.
 6. 2010. god. KCUS, NIR, škola (kurs ) kolor doplera
 7. 2011. god. Bolnica Nal, Trollhattan, Švedska - bazični kurs za endovaskularne intervencije.
 8. 2011. god. Ljubljana, Slovenija, Odjel kardiovaskularne hirurgije, Univerzitetsko klinički centar Ljubljana, Slovenija: Usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 9. 2011. god. Maribor, Slovenija, Odjel za vaskularnu hirurgiju Univerzitetsko klinički centar Maribor: Usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 10.  2012. god. Bolnica Nal, Trollhattan, Švedska: Obrada podataka za izradu doktorske disertacije pod mentorstvom prof. dr Johana Tjarnstroma, šefa vaskularne hirurgije Regionalne bolnice NAL.
 11. 2012. god. Istanbul Turska; trening za laserski tretman proširenih vena i tretman proširenih kapilara (prof. dr Kürşat Bozkurt).
 12. 2013. god. Beograd, Srbija. Laserski tretman proširenih vena (Dr Petar Dragić).
 13. 2014. god. Maastricht, Nizozemska, Evropski venski centar za trening Evropskog udruženja vaskularnih hirurga: Savremeni endovaskularni tretman proširenih vena
 14. 2015. god. Bon, Univerzitetska Klinika, Njemačka, Savremeni endovaskularni tretman proširenih vena
 15. 2015-2016. god. Federalno ministarstvo zdravstva BiH i Ekonomski fakultet u Sarajevu: Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta (SHCE 1,2,3)
 16. 2017. god. Riga, Latvija, Internacionalni flebološki master kurs, endovenska termalna ablacija u modernom tretmanu proširenih vena
 17. 2022. god. Istanbul, Turska, International Union of Phlebology/ L'Union Internationale de Phlébologie (UIP), napredni kurs ultrasonografije
 18. 2023.god. Amsterdam, Holandija, European College of Phlebology - ECoP kurs