Prim. dr. Alemko ČVORAK

 

Prim. dr. Alemko Čvorak, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije. Estetskoj hirurgiji posvećen je između 15 i 20 godina. Baviti se hirurgijom za njega znači svakodnevno se susretati s izazovima koji predstavljaju pružanje maksimalne pomoći svakom pacijentu da bude zdrav i sretan zbog svog izgleda. Suosnivač je Centra za estetsku hirurgiju “Naša mala klinika”.

Osnovnu i Srednju školu završio je u Sarajevu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Specijalizirao Plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Sarajevu. Zvanje Primarijus dobio je 2010.godine. Njegov životni moto je rad, usavršavanje te profesionalonost. Visoko se specijalizovao za estetsku hirurgiju koja ujedno i predstavlja jedan od centralnih oblasti djelovanja njegove profesije.

Autor je preko stotinu načunih radova iz oblasti plastične hirurgije. Učetvovao je mnogim kongresima i edukacijama rame uz rame sa svjetskim stručnjacima. Operisao je veliki broj poznatih i manje poznatih ličnosti sa ovih prostora i njegov najveći uspjeh su zadovoljni pacijenti.

Radim i izgledam bolje nego prije poroda! I uvijek to kažem: greška naših ljudi je što misle da će bolje rezultate postići kod doktora vani. Velika greška! Ja nikad, ali nikad, ništa na sebi neću uraditi u inostranstvu, jer imamo vrhunske doktore”, izjavila je poznata bh. mankenka Ana Marija Jurišić.

Naša mala klinika nastoji kontinuirano ulagati u stručno znanje svojih uposlenika i biti u trendu sa svjetskim novitetima u oblasti estetske, kao i plastično-rekonstruktivne hirurgije. Uz svakodnevne prakse, kao i česta inozemna učešća i edukacije, te praktične radionice usavršavamo naše stručno znanje, stičemo iskustvo i pružamo najbolju moguću uslugu našim pacijentima.

Da bismo uspješno pružili najbolju moguću uslugu i njegu našim pacijentima, kao i vrhunske rezultate, kontinuirano organizujemo posjete najboljih stručnjaka iz oblasti estetske i plastično-rekonstruktivne hirurgije, kao i plastičnih hirurga koji su svoje karijere stekli na najprestižnijim klinikama u svijetu. Imena doktora kao sto su Prof. dr. Miomir Ninković, Prof. dr. Nebojša Rajačić dolaskom u naš Centar za estetsku hirurgiju Naša mala klinika doprinjeli su razmjeni evropskih i svjetskih iskustava i na taj način našim pacijentima ponudili savjete i hirurške zahvate koji se primjenjuju u najboljim klinikama širom svijeta.

Biti u korak sa razvojem tehnologije još je jedan od imperativa Centra za estetsku hirugiju Naša mala klinika.

Naša misija je biti najbolja i najatraktivnija Klinika iz oblasti estetske, plastične i rekonstruktivne hirurgije na tržištu koja pruža vrhunski kvalitet svojim pacijentima.

U skladu sa našom misijom, naša vizija je maksimizirati iskustva koja naši klijenti imaju i postati preferirani izbor pacijenata u Bosni i Hercegovini, regiji i šire.

STRUČNO-NAUČNI PUT
2010 - Stekao zvanje Primarijus
2008 – LPG - Endermologie - praktični i teoretski kurs
2007 - Workshop Artroplastika malih zglobova šake – Niš
2001 - Specijalizirao Plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Sarajevu
1995 - Započeo specijalizaciju iz oblasti rekonstruktivne i plastične hirurgije
1992 - Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu
Osnovnu i Srednju školu završio u Sarajevu
UČEŠĆE NA STRUČNIM SASTANCIMA
2011 - Kongres plastičnih i rekonstruktivnih hirurga Sarajevo
2007 - Kongres dermatovenerologa Bosne i Hercegovine Sarajevo
2006 - Hrvatski kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske hirurgije Opatija - Rijeka
2005 - Simpozij Transplantaciona hirurgija sadašnjost i budućnost Sarajevo
2003 - Simpozij Melanom nove spoznaje i utvrđivanje protokola liječenja Zagreb
2003 - Kongres plastičnih i rekonstruktivnih hirurga Sarajevo
2001 - Dani plastične hirurgije Sarajevo
1998 - Simpozij opekotinske povrede Sarajevo
RADNO MJESTO - FUNKCIJA
Šef opekotinskog odjela
Klinika za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju
Klinički centar Univerziteta Sarajevo
RADOVI I STRUČNA LITERATURA
DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM - Sarajevo 2001

"Primarne i sekundarne rekonstrukcije nerava gornjeg ekstremiteta"
Autori: R. Karabeg, E. Fazlagić, A. Karabeg, S. Lačević, A. Čvorak

"Tretman perifernih nerva gornjeg ekstremiteta"
Autori: E. Fazlagić, R.Karabeg, A. Aginčić, A. Čvorak

"Kompresivni sindrom n. Medianusa na nivou ručnog zgloba"
Autori: A. Karabeg, R. Karabeg, S. Salihagić, S. Lačević, A. Čvorak

"Dvostepena rekonstrukcija fleksornih tetiva uz korištenje klizajućegsilikonskog implantata prije transpozicije tetive”
Autori: R. Karabeg, A. Karabeg, S. Lačević, S. Salihagić, A.Čvorak

"Tretman postopekotinskih ožiljaka"
Autori : Čvorak A., Aginčić A., Fazlagić E., Karabeg R.

"Rekonstrukcija defekata mekih tkiva donjeg ekstremiteta mikrovaskularnim režnjem"
Autori: E. Fazlagić, H. Hujić, A. Aginčić, A. Čvorak, S. Lačević

"Tendomiogeni transfer m tibialis posterior kod lezija n.peroneusa"
Autori: A. Fazlić, E. Fazlagić, S. Salihagić, A. Čvorak

"Abdominoplastika ili liposukcija abdomena kod mlađih osoba"
Autori: S. Lačević, A. Fazlić, A. Čvorak

"Metode redukcije dojke rađene na našoj klinici"
Autori: Dr Aginčić A., prof. dr Hujić H., dr Čvorak A.

"Hirurške metode augmentacije usana"
Autori: Dr Aginčić A., dr Lačević S., dr Čvorak A.

"Izbor hirurških metoda za rekonstrukciju defekata podkoljenice različite etiologije"
Autor: dr Čvorak

Gore navedeni radovi prezentirani, knjiga sažetaka nije štampana iz finasijskih razloga.

KONGRES SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Udruženje plastično-rekonstruktivnih maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini - Sarajevo 2003

"Rana tangencijalna ekscizija u tretmanu dubokih opekotina šake"
Autori: Mujadžić M., Čvorak A., Mujadžić E.

SIMPOZIJ OPEKOTINSKE POVREDE Sažetak radova; Sarajevo: Klinički centar Univerziteta Sarajevo - 1998

"Tretman elektrokucija izazvanih strujom visokog napona na Klinici za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju u Sarajevu u periodu 1998 - godine"
Autori: Aginčić A., Čvorak A., Lačević S., Karabeg R.

KONGRES SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Udruženje plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini - Sarajevo 2003 (1. Knjiga sažetaka)

"Upotreba dezinfekcionih sredstava na hirurškim odjeljenjima"
Autori: Đulić E., Krnić K., Čvorak A., Mirković G.

ACTA MED SAL. 2005; 34 (SUPL.1): 87 "Notes: Prvi kongres o kontroli bolničkih infekcija Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Tuzla BiH 18-21 maj 2005."

"Cutaneous Rosai Dorfman Disease without Limphadenopathy: a Case Report."
Autori: Bilalović N., Ćimić A., Lazović E., Čvorak A.

KONGRES DERMATOVENEROLOGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem

Knjiga sažetaka 1 st BH INTERNATIONAL DERMATO-VENEROLOGY CONFERENCE; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje dermatovenerologa Bosne i Hercegovine; 2007 : 84 ( P 34).
"Cutaneous Rosai Dorfman Disease - surgical approach"
Autori:Čvorak A., Jakirlić M., Dujso V.

Knjiga sažetaka 1st BH INTERNATIONAL DERMATO-VENEROLOGY CONFERENCE; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje dermatovenerologa Bosne I Hercegovine; 2007 : 85 ( P 35).
"Vodič za opekotine"
Autori: Aginčić A., Čvorak A., Fazlić A.

Sarajevo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo; 2007. 35 str. Ilustr (Dijagnostičko-terapeutski vodič).
"Vodič za tretman malignog melanoma i pigmentnih promjena kože"
Autori: Fazlić A., Čvorak A., Baraković E., Lačević S.

Dr sci med Nedžad RUSTEMPAŠIĆ
Vaskularna hirurgija

Objavio je preko 30 stručnih radova iz oblasti vaskularne hirurgije u referentnim naučnim časopisima. Kao autor/koautor napisao je 5 knjiga iz oblasti vaskularne i opće hirurgije među kojima je i knjiga o laserskom tretmanu proširenih vena koja je napisana 2016. godine. To je ujedno i prva knjiga na ovu temu u našoj regiji. Dugogodišnji je edukator velikog broja vaskularnih hirurga u čitavoj BiH a u zvanju docenta predavao je na Katedri za hirurgiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Uradio je preko 3000 operacija na krvnim sudovima, a tokom svog dvadesetdvogodišnjeg angažmana na KCUS-u obavljao je funkciju šefa Odjela za vaskularnu hirurgiju i šefa Klinike za vaskularnu hirurgiju. Kao član transplantacionog tima uspješno je obavljao transplantacije bubrega uključujući i prvu nesrodnu transplantaciju bubrega u historiji KCUS-a. Prvi je vaskularni hirurg iz BiH koji je započeo sa tretmanom proširenih vena savremenom laserskom metodom od 2011. god.

Obrazovanje

 • 2013. god. - Doktor medicinskih nauka
 • 2010. god. - Magistar medicinskih nauka
 • 2010. god. - Subspecijalista vaskularne hirurgije
 • 2006. god. - Specijalista opšte hirurgije
 • 2000. god. - Doktor medicine

Dosadašnja stručna edukacija:

 1. 2006. god. NAL Hospital, Throllatan, Švedska - usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 2. 2007. god. Brno, Bolnica Sveta Ana, Češka Republika, usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 3. 2007. god. Bolnica Zvezdara, Beograd, Srbija workshop:Konstrukcija AVF (arteriovenske fistule) za potrebe hemodijaliznog tretmana.
 4. 2009. god. Oslo, Norveška, Edukacija u sklopu Evropskog udruženja vaskularnih hirurga: Kurs kolor doplera pregleda ekstremitetnih i vratnih arterija.
 5. 2009. god. Oslo, Norveška. Edukacija u sklopu Evropskog udruženja vaskularnih hirurga: Praktično usavršavanje karotidne endarterektomije.
 6. 2010. god. KCUS, NIR, škola (kurs ) kolor doplera
 7. 2011. god. Bolnica Nal, Trollhattan, Švedska - bazični kurs za endovaskularne intervencije.
 8. 2011. god. Ljubljana, Slovenija, Odjel kardiovaskularne hirurgije, Univerzitetsko klinički centar Ljubljana, Slovenija: Usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 9. 2011. god. Maribor, Slovenija, Odjel za vaskularnu hirurgiju Univerzitetsko klinički centar Maribor: Usavršavanje hirurške tehnike iz oblasti vaskularne hirurgije.
 10.  2012. god. Bolnica Nal, Trollhattan, Švedska: Obrada podataka za izradu doktorske disertacije pod mentorstvom prof. dr Johana Tjarnstroma, šefa vaskularne hirurgije Regionalne bolnice NAL.
 11. 2012. god. Istanbul Turska; trening za laserski tretman proširenih vena i tretman proširenih kapilara (prof. dr Kürşat Bozkurt).
 12. 2013. god. Beograd, Srbija. Laserski tretman proširenih vena (Dr Petar Dragić).
 13. 2014. god. Maastricht, Nizozemska, Evropski venski centar za trening Evropskog udruženja vaskularnih hirurga: Savremeni endovaskularni tretman proširenih vena
 14. 2015. god. Bon, Univerzitetska Klinika, Njemačka, Savremeni endovaskularni tretman proširenih vena
 15. 2015-2016. god. Federalno ministarstvo zdravstva BiH i Ekonomski fakultet u Sarajevu: Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta (SHCE 1,2,3)
 16. 2017. god. Riga, Latvija, Internacionalni flebološki master kurs, endovenska termalna ablacija u modernom tretmanu proširenih vena
 17. 2022. god. Istanbul, Turska, International Union of Phlebology/ L'Union Internationale de Phlébologie (UIP), napredni kurs ultrasonografije
 18. 2023.god. Amsterdam, Holandija, European College of Phlebology - ECoP kurs