Prim. dr. Alemko ČVORAK

 

Prim. dr. Alemko Čvorak, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije. Estetskoj hirurgiji posvećen je između 15 i 20 godina. Baviti se hirurgijom za njega znači svakodnevno se susretati s izazovima koji predstavljaju pružanje maksimalne pomoći svakom pacijentu da bude zdrav i sretan zbog svog izgleda. Suosnivač je Centra za estetsku hirurgiju “Naša mala klinika”.

Osnovnu i Srednju školu završio je u Sarajevu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Specijalizirao Plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Sarajevu. Zvanje Primarijus dobio je 2010.godine. Njegov životni moto je rad, usavršavanje te profesionalonost. Visoko se specijalizovao za estetsku hirurgiju koja ujedno i predstavlja jedan od centralnih oblasti djelovanja njegove profesije.

Autor je preko stotinu načunih radova iz oblasti plastične hirurgije. Učetvovao je mnogim kongresima i edukacijama rame uz rame sa svjetskim stručnjacima. Operisao je veliki broj poznatih i manje poznatih ličnosti sa ovih prostora i njegov najveći uspjeh su zadovoljni pacijenti.

Radim i izgledam bolje nego prije poroda! I uvijek to kažem: greška naših ljudi je što misle da će bolje rezultate postići kod doktora vani. Velika greška! Ja nikad, ali nikad, ništa na sebi neću uraditi u inostranstvu, jer imamo vrhunske doktore”, izjavila je poznata bh. mankenka Ana Marija Jurišić.

Naša mala klinika nastoji kontinuirano ulagati u stručno znanje svojih uposlenika i biti u trendu sa svjetskim novitetima u oblasti estetske, kao i plastično-rekonstruktivne hirurgije. Uz svakodnevne prakse, kao i česta inozemna učešća i edukacije, te praktične radionice usavršavamo naše stručno znanje, stičemo iskustvo i pružamo najbolju moguću uslugu našim pacijentima.

Da bismo uspješno pružili najbolju moguću uslugu i njegu našim pacijentima, kao i vrhunske rezultate, kontinuirano organizujemo posjete najboljih stručnjaka iz oblasti estetske i plastično-rekonstruktivne hirurgije, kao i plastičnih hirurga koji su svoje karijere stekli na najprestižnijim klinikama u svijetu. Imena doktora kao sto su Prof. dr. Miomir Ninković, Prof. dr. Nebojša Rajačić dolaskom u naš Centar za estetsku hirurgiju Naša mala klinika doprinjeli su razmjeni evropskih i svjetskih iskustava i na taj način našim pacijentima ponudili savjete i hirurške zahvate koji se primjenjuju u najboljim klinikama širom svijeta.

Biti u korak sa razvojem tehnologije još je jedan od imperativa Centra za estetsku hirugiju Naša mala klinika.

Naša misija je biti najbolja i najatraktivnija Klinika iz oblasti estetske, plastične i rekonstruktivne hirurgije na tržištu koja pruža vrhunski kvalitet svojim pacijentima.

U skladu sa našom misijom, naša vizija je maksimizirati iskustva koja naši klijenti imaju i postati preferirani izbor pacijenata u Bosni i Hercegovini, regiji i šire.

STRUČNO-NAUČNI PUT
2010 - Stekao zvanje Primarijus
2008 – LPG - Endermologie - praktični i teoretski kurs
2007 - Workshop Artroplastika malih zglobova šake – Niš
2001 - Specijalizirao Plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Sarajevu
1995 - Započeo specijalizaciju iz oblasti rekonstruktivne i plastične hirurgije
1992 - Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu
Osnovnu i Srednju školu završio u Sarajevu
UČEŠĆE NA STRUČNIM SASTANCIMA
2011 - Kongres plastičnih i rekonstruktivnih hirurga Sarajevo
2007 - Kongres dermatovenerologa Bosne i Hercegovine Sarajevo
2006 - Hrvatski kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske hirurgije Opatija - Rijeka
2005 - Simpozij Transplantaciona hirurgija sadašnjost i budućnost Sarajevo
2003 - Simpozij Melanom nove spoznaje i utvrđivanje protokola liječenja Zagreb
2003 - Kongres plastičnih i rekonstruktivnih hirurga Sarajevo
2001 - Dani plastične hirurgije Sarajevo
1998 - Simpozij opekotinske povrede Sarajevo
RADNO MJESTO - FUNKCIJA
Šef opekotinskog odjela
Klinika za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju
Klinički centar Univerziteta Sarajevo
RADOVI I STRUČNA LITERATURA
DANI PLASTIČNE HIRURGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM - Sarajevo 2001

"Primarne i sekundarne rekonstrukcije nerava gornjeg ekstremiteta"
Autori: R. Karabeg, E. Fazlagić, A. Karabeg, S. Lačević, A. Čvorak

"Tretman perifernih nerva gornjeg ekstremiteta"
Autori: E. Fazlagić, R.Karabeg, A. Aginčić, A. Čvorak

"Kompresivni sindrom n. Medianusa na nivou ručnog zgloba"
Autori: A. Karabeg, R. Karabeg, S. Salihagić, S. Lačević, A. Čvorak

"Dvostepena rekonstrukcija fleksornih tetiva uz korištenje klizajućegsilikonskog implantata prije transpozicije tetive”
Autori: R. Karabeg, A. Karabeg, S. Lačević, S. Salihagić, A.Čvorak

"Tretman postopekotinskih ožiljaka"
Autori : Čvorak A., Aginčić A., Fazlagić E., Karabeg R.

"Rekonstrukcija defekata mekih tkiva donjeg ekstremiteta mikrovaskularnim režnjem"
Autori: E. Fazlagić, H. Hujić, A. Aginčić, A. Čvorak, S. Lačević

"Tendomiogeni transfer m tibialis posterior kod lezija n.peroneusa"
Autori: A. Fazlić, E. Fazlagić, S. Salihagić, A. Čvorak

"Abdominoplastika ili liposukcija abdomena kod mlađih osoba"
Autori: S. Lačević, A. Fazlić, A. Čvorak

"Metode redukcije dojke rađene na našoj klinici"
Autori: Dr Aginčić A., prof. dr Hujić H., dr Čvorak A.

"Hirurške metode augmentacije usana"
Autori: Dr Aginčić A., dr Lačević S., dr Čvorak A.

"Izbor hirurških metoda za rekonstrukciju defekata podkoljenice različite etiologije"
Autor: dr Čvorak

Gore navedeni radovi prezentirani, knjiga sažetaka nije štampana iz finasijskih razloga.

KONGRES SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Udruženje plastično-rekonstruktivnih maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini - Sarajevo 2003

"Rana tangencijalna ekscizija u tretmanu dubokih opekotina šake"
Autori: Mujadžić M., Čvorak A., Mujadžić E.

SIMPOZIJ OPEKOTINSKE POVREDE Sažetak radova; Sarajevo: Klinički centar Univerziteta Sarajevo - 1998

"Tretman elektrokucija izazvanih strujom visokog napona na Klinici za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju u Sarajevu u periodu 1998 - godine"
Autori: Aginčić A., Čvorak A., Lačević S., Karabeg R.

KONGRES SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Udruženje plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini - Sarajevo 2003 (1. Knjiga sažetaka)

"Upotreba dezinfekcionih sredstava na hirurškim odjeljenjima"
Autori: Đulić E., Krnić K., Čvorak A., Mirković G.

ACTA MED SAL. 2005; 34 (SUPL.1): 87 "Notes: Prvi kongres o kontroli bolničkih infekcija Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Tuzla BiH 18-21 maj 2005."

"Cutaneous Rosai Dorfman Disease without Limphadenopathy: a Case Report."
Autori: Bilalović N., Ćimić A., Lazović E., Čvorak A.

KONGRES DERMATOVENEROLOGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem

Knjiga sažetaka 1 st BH INTERNATIONAL DERMATO-VENEROLOGY CONFERENCE; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje dermatovenerologa Bosne i Hercegovine; 2007 : 84 ( P 34).
"Cutaneous Rosai Dorfman Disease - surgical approach"
Autori:Čvorak A., Jakirlić M., Dujso V.

Knjiga sažetaka 1st BH INTERNATIONAL DERMATO-VENEROLOGY CONFERENCE; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje dermatovenerologa Bosne I Hercegovine; 2007 : 85 ( P 35).
"Vodič za opekotine"
Autori: Aginčić A., Čvorak A., Fazlić A.

Sarajevo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo; 2007. 35 str. Ilustr (Dijagnostičko-terapeutski vodič).
"Vodič za tretman malignog melanoma i pigmentnih promjena kože"
Autori: Fazlić A., Čvorak A., Baraković E., Lačević S.