DIPITRENOVA KONTRAKTURA

 

Dipitrenova kontraktura (hirurgija šake) predstavlja bolest koju karakteriše trajno savijanje prsta (prstiju) ka dlanu, uz nemogućnost ispruženja. Na površini dlana, a ponekad i na prstima, javlja se zadebljanje u pogledu potkožnog čvora i trake. Bolest često počne nakon četrdesete godine starosti, u početku pojavom čvora na dlanu a nakon toga se zadebljanja šire na pristima i dlanu, kao i do razvoja trajno savijenih prstiju. Razlog nastajanja ove bolesti do dana današnjeg ostaje nepoznat.

Dipitrenova kontraktura obično počinje na dlanu ka pravcu domalog prsta. Nakon toga, zahvaćen je i mali a potom i srednji prst, ali se može javiti i na ostalim prstima izolovano ili u kombinaciji. Naši stručni hirurzi su iskusni u ovome domenu.

 

Preoperativna priprema

 

Potrebno je skrenuti pažnju ukoliko imate koagulopatije, oboljenja štitne žlijezde, povišen krvni pritisak, bubrežno ili srčano oboljenje, te ukoliko uzimate antikoagulante (Aspirin, Andol, Plavix, Sintrom).

 

Operativni zahvat

 

  • Anestezija: Operativni zahvat se najčešće radi u općoj endotrahealnoj anesteziji.
  • Trajanje: Trajanje operatvnog zahvata je 1 – 2 sata.

 

Postoperativni tok

 

Nakon operacije odmah idete kući. Ordiniraju se analgetici i antibiotici po potrebi. Nosite povez na šaci. Konci se skidaju deseti postoperativni dan. Redovnim aktivnostima vraćate se za dvije sedmice. Ponekad je potrebna fizikalna terapija kako bi se vratila puna funkcija šake.

 

Komplikacije

 

Komplikacije su rijetke. Mogu se javiti infekcije, hematomi, a kao kasna komplikacija i vraćanje prethodnog stanja.

 

CIJENA 1200 KM – 2200 KM