SMANJENJE GRUDI

Hipertrofija dojki predstavlja prekomjerni volumen dojki. Može se javiti u pubertetu, a najčešće se javlja kod trudnica, a potom i dojilja. Ovakve dojke često rezultiraju neurološkim smetnjama u vidu bolova u vratu i kralješnici, a osim toga nezanemariv je i estetski faktor, koji često ima uticaja na emotivno stanje žene. Smanjenje grudi je hirurški zahvat koji podrazumijeva smanjivanje veličine ženskih dojki. To se postiže odstranjivanjem viška masnog i žljezdanog tkiva i kože kako bi se dobile manje i oblikovane dojke.

Preoperativna priprema

Provjera općeg zdravstvenog stanja i osnovnih laboratorijskih analiza je obavezna za sve pacijente. Poželjno bi bilo da se prestane sa pušenjem, te uzimanjem lijekova i pripravaka koji utiču na koagulaciju krvi.

Obavezan je i klinički i ultrazvučni pregled dojki a po potrebi i mamografija. Tokom preoperativne pripreme se napravi i fotodokumentacija koja se upotpunjuje fotografijama tokom i nakon operativnog zahvata, kao i tokom previjanja.

Operativni zahvat

Anestezija: Redukcija grudi se radi u općoj endotrahealnoj anesteziji.

Trajanje: Zavisno od veličine i odabrane tehnike redukcije grudi operativni zahvat traje 120 – 240 minuta.

Postoperativni tok

Osjećaj bolova, pritisak, oticanje se javljaju u prvim danima. Kompresivni grudnjak se nosi 4 – 6 sedmica, zavisno od veličine grudi i tehnike koja je korištena.
Kroz naredne dvije do tri sedmice se vraćate normalnim aktivnostima, dok je šest sedmica od operacije moguće vratiti se treningu.

Komplikacije

Od komplikacija je moguće da se javi krvarenje, stvaranje hematoma, otok, podljevi, infekcija, te manje nejednakosti.

CIJENA (parcijalni) 3000KM – 7000KM