POVEĆANJE GRUDI

Dojka kao pojam ženstvenosti i seksualnosti je prolazila različite faze tokom razvoja društva sa različitim pogledima na “lijepu dojku”. Povećavanje grudi se ubraja u nešto manje, ali vrlo efikasne zahvate estetske hirurgije. Iako je riječ o tehnički relativno jednostavnom hirurškom zahvatu, povećanje dojki je operacija koja od estetskog hirurga traži smisao za oblikovanje i proporcije.

Prilikom odabira implantata hirurški tim posebnu pažnju posvećuje željama pacijentice, a nakon toga, oslanjajući se na svoje dugogodišnje iskustvo, bira optimalnu veličinu i oblik implantata.

Željeno povećanje dojki postižemo ugradnjom implantata najboljih svjetskih proizvođača, najnovije generacije i najboljeg kvaliteta. Koristimo trajne silikonske implantate Mentor.

Nakon operacije povećanja dojki pacijentica dobiva certifikat za implantate koji su joj ugrađeni. Implantati spadaju u takozvanu grupu trajnih implantata koje nije potrebno mijenjati, osim ako nema opravdanih medicinskih razloga za to. Važno je znati da pacijentica bez teškoća može dojiti dijete i da se može podvrgnuti svim medicinskim pretragama dojki, budući da se implantat nalazi ispod mliječne žlijezde ili ispod prsnog mišića.

Rezultat ove estetske operacije je odmah prisutan i vidljiv, pa su i pacijentice njime vrlo zadovoljne.

Preoperativna priprema

Hirurg mora biti upoznat sa svim zdravstvenim problemima, alergijskim reakcijama, ranijim operacijama, uzimanjem lijekova, sportskim aktivnostima i sl. Provjera općeg zdravstvenog stanja i osnovnih laboratorijskih analiza je obavezna za sve pacijente. Poželjno bi bilo da se prestane sa pušenjem, te uzimanjem lijekova i pripravaka koji utiču na koagulaciju krvi.

U prvom razgovoru sa operaterom bit će Vam skrenuta pažnja na oblik, veličinu i poziciju grudi, te na eventualne nejednakosti. Tokom preoperativne pripreme se napravi i fotodokumentacija koja se upotpunjuje fotografijama tokom i nakon operativnog zahvata, kao i tokom previjanja.

Operativni zahvat

Anestezija: Uvećanje grudi se uvijek radi u općoj endotrahealnoj anesteziji.

Trajanje: Uvećanje grudi se uvijek radi u općoj endotrahealnoj anesteziji.

Postoperativni tok

Osjećaj oticanja, bolova, pritiska i eventualnog otežanog disanja su normalne ostoperativne tegobe koje nestaju u nekoliko narednih dana. U naredne 4 sedmice se nosi kompresivni grudnjak koji dobijate kod nas na Klinici sa ciljem da grudi zadrže željeni oblik.

Kroz naredne dvije do tri sedmice se vraćate normalnim aktivnostima, dok se nakon šest sedmica poslije operacije možete vratiti i treningu.

Komplikacije

Moguće komplikacije su pored otoka i stvaranje hematoma, infekcije i propadanje folikula.

CIJENA (parcijalni) 5280KM