PRP (Palet Rich Plasma)
August 24, 2017
Laserski tretman prosirenih vena
August 24, 2017

FUE transplantacija kose

Po mišljenju mnogih stručnjaka iz oblasti transplantacije kose, FUE metoda je danas jedina priznata metoda transplantacije kose uz FUT metodu (kojoj je mana da ostavlja ožiljak na stražnjem dijelu glave). FUE transplantacija kose – (Follicular Unit Extraction) podrazumijeva pojedinačno uzimanje folikula dlake sa donorske-davajuće, najčešće potiljačne regije i implantaciju folikula u regije gdje kosa nedostaje.

Metoda predstavlja mikroskopsku transplantaciju prilikom koje se najmanje jedinice kose – folikularne jedinice, izoluju pojedinačno i implantiraju u kožu glave. Rezultat je trajan i savršeno odgovara za tretman ćelavosti i proređivanja kose, kako kod muškaraca tako i kod žena.

Postupak se izvodi uz pomoć posebnog aparata koji omogućava najpreciznije uzimanje folikula dlake bez ožiljka i bez oštećenja okolnih folikula što je velika prednost u odnosu na ostale procedure. Implantiranje se također obavlja posebnim instrumentom kojim se dlaka mehanički i bez oštećenja ubacuje na novo mjesto. Prilikom postavljanja folikula isti se na različitim dijelovima glave smještaju pod različitim uglovima rasta.

Izolovane folikularne jedinice, pored vlasi, sadrže i vezivno tkivo koje obuhvata folikul, matriks, koji je neophodan za vitalnost vlasi i vlasišta. Folikularna jedinica može sadržavati jednu, dvije, tri ili četiri vlasi i zajedno sa okolnim tkivima čine samostalnu, anatomsku i fiziološku jedinicu. Vitalnost i cjelovitost folikula kose mora se sačuvati tokom usađivanja kose, jer samo implantacijom zdravih folikula može da se postigne trajna, potpuno prirodna presađena kosa i njen savršen rast.

U toku i nakon intervencije prisutni su manji bolovi uslijed davanja lokalnog anestetika. Pacijenti istog dana napuštaju bolnicu. Nakon samo nekoliko dana, nemoguće je primijetiti bilo kakve promjene na regiji gde su uzeti transplantati. Manjim, ponavljanim procedurama moguće je postepeno progustiti kosu, a ujedno postići optimalan estetski rezultat. Nakon procedure nosi se zavoj dan – dva. Formiraju se krastice koje otpadaju već nakon nekoliko dana.

FUE mikrohirurška procedura predstavlja savremeno, minimalno invazivno, efikasno i estetski najprihvatljivije rješenje problema gubitka kose. Metoda je danas popularna među mnogobrojnim sportistima i političarima.

Ono što treba imati u vidu je da Vam ova metoda ne može vratiti kosu kakvu ste nekada imali, kao na kraju krajeva niti jedna druga metoda, međutim, može u velikoj mjeri doprinijeti Vašem izgledu i samopouzdanju.